Agenda

Agenda

 

NHG Wetenschapsdag 2017

Datum:02 juni, 2017
Locatie:UMC Utrecht, Juliuscentrum
Website:http://www.nhgwetenschapsdag.nl/
Beschrijving:De afgelopen jaren vonden de resultaten uit vele onderzoeken hun weg naar richtlijnen voor de huisarts. Huisartsgeneeskundig onderzoek uitgevoerd in Nederland draagt daaraan in belangrijke mate bij. Ook op het gebied van onderwijs speelt onderzoek een belangrijke rol. Onderwijs legt de basis voor een evidence-based huisartsopleiding. Hoe zorgen we ervoor dat onderzoek relevant is voor de (opleidings-)huisartsenpraktijk? Moeten resultaten van onderzoek daadwerkelijk leiden tot aanpassingen in de praktijk? Evidence-based handelen in de praktijk, wat heeft de patiënt daaraan? Hoe integreren huisarts en aios kennis van evidence-based medicine in de praktijk en hoe houden ze daarbij rekening met een patiëntgerichte benadering? Tijdens de NHG-Wetenschapsdag 2017 kunnen huisartsen weer kennisnemen van de resultaten van diverse onderzoeken. Maar er is méér, we gaan op deze dag ‘beyond evidence based medicine’. Historicus Timo Bolt en Iona Heath, huisarts en voormalig President van de Royal College of General Practitioners houden inspirerende lezingen over evidence-based medicine, vanuit historisch oogpunt en vanuit het oogpunt van de huisarts die ‘evidence’ meeweegt bij beslissingen, in samenspraak met de patiënt. De plenaire sessies bieden in korte en langere voordrachten een gevarieerd aanbod van allerlei vormen van onderzoek dat relevant is voor de huisartspraktijk. In interactieve workshops wordt de insteek van ZonMW bij patiëntenparticipatie besproken, maar ook de rol van kwalitatief onderzoek en de spanning tussen evidence en wat de patiënt wil of eist. U kunt ook meepraten over de nationale onderzoeksagenda Huisartsgeneeskunde die het NHG opstelt. Kortom: we kijken verder dan het bewijs alleen. De dag besluit met de prijsuitreikingen en een borrel op een prachtige locatie, dan kunt u ook tekenen voor uw accreditatiepunten. Wij verwelkomen u graag op 2 juni op het Broeder- en Zusterplein in Zeist.Opleiding

ArtsenAcademy VerpleegkundeAcademy FysiotherapieAcademy LogopedieAcademy