Agenda

Agenda

 

Voltooid Leven' Probleem voor de dokter?

Datum:06 juli, 2017
Locatie:Catharina Ziekenhuis, Eindhoven
Website:https://www.knmg.nl/overzicht-districten/zuidoost-brabant/agenda/agenda-item-zuidoost-brabant/voltooid-leven-probleem-voor-de-dokter-.htm
Beschrijving:Artsen worden de laatste jaren vaker geconfronteerd met stervenswensen van oudere mensen die hun leven als voltooid beschouwen. Veel artsen voelen zich verlegen met zo’n vraag. Is dat een legitieme doods-wens? Kan een leven echt voltooid zijn? En kun je daar ondraaglijk aan lijden? Of zitten er hele andere hulp-vragen onder, zoals eenzaamheid of gebrek aan zin-geving waar euthanasie niet het antwoord op is? Tijdens dit symposium hopen we meer zicht te krijgen op de aard van deze problematiek en de rol van de arts daarin. Voltooid leven: standpunt van de KNMG Drs. Gert van Dijk, ethicus van de KNMG, zal de problematiek inleiden aan de hand van de belangrijkste standpunten in het maatschappelijk debat. Voorts zal hij het standpunt van de KNMG uiteenzetten, met bijzon-dere aandacht voor de rol van de arts en de ethische en juridische aspecten die erbij in het geding zijn. Naast de KNMG werkt Van Dijk als medisch ethicus in het Erasmus MC en is hij lid van een regionale toetsingscommissie Euthanasie. De zelfgekozen dood van oude mensen: impasse of uitweg? Prof. dr. Govert den Hartogh gaat in op de morele en filosofische aspecten van voltooid leven. Over welke mensen gaat het, en welke motieven hebben deze mensen om zich dood te wensen? Ook gaat hij in op de vraag of er aanvullende wetgeving moet komen en geeft hij zijn visie op de rol van niet-artsen bij het sterven. Prof. den Hartogh is emeritus-hoogleraar ethiek aan de Universiteit van Amsterdam, hij is lid van de Gezondheidsraad en was van 1998 tot 2010 lid van de regionale toetsingscommissie euthanasie Zuid-Holland/Zeeland Aansluitend wordt u van harte uitgenodigd om deel te nemen aan de discussie. Dit gebeurt aan de hand van praktijkvoorbeelden en stellingen waarbij Ed Berends als moderator optreedt. Hij is huisarts en bestuurder van SGE (Stichting Gezondheidscentra Eindhoven)Opleiding

ArtsenAcademy VerpleegkundeAcademy FysiotherapieAcademy LogopedieAcademy