Agenda

Agenda

 

8e LVB Congres

Datum:12 september, 2017
Locatie:Buitensociëteit Zwolle
Website:http://www.lvbcongres.nl/
Beschrijving:In de afgelopen jaren is de problematiek van kinderen, jongeren en volwassenen met een licht verstandelijke beperking (LVB) en gedragsproblematiek scherper in beeld gekomen. Dit stelt ook het Landelijk Kenniscentrum LVB. Er zijn ongeveer 2,2 miljoen Nederlanders met zwakbegaafdheid (IQ tussen de 70 en 85). Wanneer er ernstige problemen zijn met sociale redzaamheid worden zij soms licht verstandelijk beperkt genoemd. Dit is na te lezen in de feiten en cijfers van Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland.
Daarnaast is de problematiek van kinderen, jongeren en volwassenen met een licht verstandelijke beperking (LVB) steeds complexer geworden. Die problemen zijn lastig te herkennen en te beoordelen en omdat LVB’ers zichzelf vaak overschatten en niet willen onderdoen voor anderen, hebben ze de neiging zorg en ondersteuning te mijden. Ook de omgeving overschat deze groep dikwijls, met als gevolg dat LVB’ers worden overvraagd. Gevolg is dat er nog meer problemen en frustraties ontstaan die uiteindelijk tot gedrags- of verslavingsproblemen of zelfs tot criminaliteit kunnen leiden.

Gedragsproblemen komen vaak en in ernstige vormen voor onder jongeren en adolescenten met een LVB. Voor mensen met een verstandelijke beperking en gedragsproblemen is gewoon leven verre van vanzelfsprekend. De methodiek Triple-C is erop gericht dat ook zij het gewone leven ervaren. Hans van Wouwe vertelt u er alles over tijdens zijn presentatie.
Hendrien Kaal en Arend Lock lichten de uitkomsten van een recente landelijke pilot in de jeugdstrafrechtketen toe. Bij deze pilot is er gericht gescreend op LVB om zo jongeren een beter strafadvies te kunnen bieden en van passende hulp te kunnen voorzien.

Psychische klachten, verslaving en een LVB gaan geregeld en in wisselende combinaties samen. Ook voor de zorgprofessional is dat een lastige zaak. Hoe begeleidt en behandelt u cliënten met co-morbide, complexe problematiek? Neomi van Duijvenbode vertelt u er alles over!
Ook steeds vaker is er een genetische oorzaak te achterhalen voor de (L)VB’er. Wat zijn de verschillende principes van genetisch onderzoek? Karlijn Vermeulen geeft voorbeelden uit de dagelijkse (psychiatrische) praktijk.

Accreditatie
Voor dit congres wordt accreditatie aangevraagd bij:

Accreditatie Bureau Algemene Nascholing (ABAN)
Accreditatiebureau NIP Kinder- en Jeugdpsycholoog (K&J) / NVO Orthopedagoog-Generalist (OG).
Accreditatiebureau Verpleegkundig Specialisten Register voor Verpleegkundig specialist geestelijke gezondheidszorg
Accreditatiebureau Kwaliteitsregister V&V en Register Zorgprofessionals
Registerplein, voorheen Beroepsregister van Agogisch en Maatschappelijk werkers (BAMw)
Stichting Kwaliteitsregister Jeugd (SKJ)
Registerleraar
Advocaten kunnen op grond van de Verordening op de vakbekwaamheid en meer in het bijzonder artikel 4 van de Regeling vakbekwaamheid van de NOvA zelf beoordelen of het onderwijs hun vakbekwaamheid ten goede is gekomen, het congres aan de voorwaarden uit de Regeling vakbekwaamheid heeft voldaan en daarmee opleidingspunten kan opleveren. Na afloop van het congres wordt, indien gewenst, op verzoek een bewijs van deelname toegestuurd.

Meer informatie over de registraties, procedure en puntentoekenning vindt u op de pagina accreditatie.
Tijdens dit congres gaan de sprekers in op bovenstaande vragen. Naast onderzoek worden er ook methoden gepresenteerd, die voor LVB’ers met specifieke zorgvragen zijn ontwikkeld. Tijdens de deelsessies komt onder andere aan bod hoe LifeWise, een praktische methode die is ontwikkeld om mensen met een licht verstandelijke beperking beter te kunnen begeleiden, moet voorkomen dat LVB-jongeren tussen wal en schip vallen.
Maar ook: hoe past u oplossingsgericht werken toe als u te maken heeft met ouders, jongeren en kinderen met een licht verstandelijke beperking?
Hoe worden trucs en psychologische spelletjes ingezet om de LVB’er over te halen tot het plegen van criminaliteit? Op welke wijze kan de financiële gezondheid van LVB jongeren worden bevorderd?Opleiding

ArtsenAcademy VerpleegkundeAcademy FysiotherapieAcademy LogopedieAcademy