BLOG: Aandachtsfunctionaris brengt kindermishandeling wél in beeld

Met de week tegen kindermishandeling voor de boeg, moeten we helaas constateren dat er nog te veel mishandelde kinderen niet in beeld zijn bij de juiste professional. De Taskforce kindermishandeling en seksueel misbruik gaf in 2016 aan dat er echt actie nodig is. Er volgden veldconsultaties in opdracht van oud-staatssecretaris van Rijn en de Meldcode wordt aangepast. Helaas heeft de aandachtsfunctionaris nog een te vrijblijvende rol in de nieuwe Meldcode. Jammer, wat dat is volgens mij juist het geheime wapen in strijd tegen kindermishandeling en ander huiselijk geweld.
BLOG: Aandachtsfunctionaris brengt kindermishandeling wél in beeld

In een eerder blog stelde ik de nieuwe beroepsgroep physician assistants aan u voor en nu is het tijd voor deze belangrijke en niet al te bekende groep. De aandachtsfunctionaris! Sinds kort ben ik toegetreden tot het bestuur van de landelijke vakgroep van aandachtsfunctionarissen kindermishandeling en huiselijk geweld (LVAK) en deel ik graag mijn kennis en ervaring hierover met u.

Want, weet u al wat een aandachtsfunctionaris doet? En heeft u er een in uw organisatie? Het is tijd om er meer over te weten.

Wat doet de aandachtsfunctionaris?

De aandachtsfunctionaris is een taak die door verschillende beroepsbeoefenaren uitgevoerd kan worden, zo zijn er bijv. verpleegkundigen, (school) maatschappelijk werkers, vertrouwenspersonen, artsen, leidingsgevende KOV, verloskunidgen, bijna alle beroepen . Zij hebben naast hun beroep ook de taake van aandachtsfunctionaris binnen de organisatie. Om deskundigheid te behouden is het raadzaam om lid te worden bij de LVAK, waar ze verplicht zijn jaarlijks bijscholing te volgen op het gebied van de meldcode, huiselijk geweld en kindermishandeling en de taken van de aandachtsfunctionaris.

De meeste meldingen van kindermishandeling zijn afkomstig van de politie en aandachtsfunctionarissen. Een aandachtsfunctionaris adviseert over beleid en coördineert bij de uitvoering van de stappen van de Meldcode. De directie van de organisatie met een aandachtsfunctionaris is beter op de hoogte van het hanteren van de Meldcode.

Uit onderzoek blijkt dat het aanstellen van een geschoolde aandachtsfunctionaris ervoor zorgt dat de Meldcode beter wordt gehanteerd en geborgd en er komen meer en betere meldingen bij Veilig thuis.

Bijvoorbeeld[1]: bij de ambulancediensten Zuidoost-Brabant steeg na het aanstellen van een aandachtsfunctionaris het aantal meldingen in acht maanden van nul naar 120 meldingen. Bij de ambulance Midden-Nederland steeg het aantal meldingen binnen een half jaar van nul naar 80. In ziekenhuizen is de aanstelling van een aandachtsfunctionaris verplicht en wordt de Meldcode in de meeste gevallen goed gehanteerd. In andere sectoren is dat nog niet zo. Ook niet alle aandachtsfunctionarissen zijn lid van de LVAK en zijn voldoende geschoold.

 

Waarom een aandachtsfunctionaris werkt

De praktijk leert dat professionals kampen met veel handelingsverlegenheid als het gaat om kindermishandeling. Een aandachtsfunctionaris is deskundig op het gebied van de Meldcode en kan de professional begeleiding bieden bij de stappen van de meldcode, deskundig advies geven en meebeslissen om wel of niet te melden. Doordat de aandachtsfunctionaris in staat is om de vermoedens om te zetten in concreet gedrag, is er beter contact met Veilig Thuis.

Good practice minister de Jonge

Gelukkig heeft onze nieuwe minister van VWS, Hugo de Jonge (toenmalig wethouder in Rotterdam) het belang van de aandachtsfunctionaris als belangrijke schakel in de keten ontdekt.  Vorig jaar heeft hij in de week tegen kindermishandeling het Keurmerk Meldcode aan de basisschool de Akkers als eerste school in Rotterdam uitgereikt. Deze basisschool was de eerste organisatie die in dit project een aandachtsfunctionaris bij de LVAK aan liet sluiten, het protocol heeft laten toetsen en het Keurmerk Meldcode heeft ontvangen. De gemeente Rotterdam hecht er grote waarde aan dat organisaties de Meldcode goed implementeren en toepassen, zodat vermoedens van huiselijk geweld en kindermishandeling in een vroeg stadium worden gesignaleerd. Ze vinden het zo belangrijk dat zij de organisaties daarin ondersteunen. Deze gemeente vergoedt bijvoorbeeld voor 200 organisaties éénmalig het lidmaatschap van de LVAK voor een gecertificeerde aandachtsfunctionaris. De organisatie van de ingeschreven aandachtsfunctionaris moet een protocol, dat voor Rotterdam is ontwikkeld, ter toetsing indienen bij de LVAK. De aanmelding hiervoor loopt tot juni 2018.

De week tegen kindermishandeling start op 20 november en mijn vraag is: wie volgt het voorbeeld van minister de Jonge op?

 

Meer weten: www.lvak.nl

Milena Babovic
Naar homepageReacties op dit artikel:


- Nog geen reacties

Uw reactie, mening:
Vul het volgende veld niet in:
Naam:
Email:
Bericht:

Uw reactie is niet anoniem. Uw IP adres zal worden opgeslagen.
Opleiding

ArtsenAcademy VerpleegkundeAcademy FysiotherapieAcademy LogopedieAcademy