BLOG: Een meerderheid voor verlaging eigen bijdrage... en dan?

Van alle kanten hoor ik dat er nu een meerderheid zou zijn om de eigen bijdrage in de zorg te verlagen. Dit, terwijl we tegelijkertijd kunnen lezen over machtsvertoon van de farmaceutische industrie die het aandurft om oncologische medicijnen waarvan het patent verlopen is, op te kopen en die de prijzen met 4000% wil verhogen. Ook wenst de industrie deze medicijnen aan diverse landen niet meer te leveren. Je zult maar afhankelijk zijn van zo'n middel.
BLOG: Een meerderheid voor verlaging eigen bijdrage... en dan?

 

Saillant detail is dat dit voorbeeld blijkbaar dezelfde farmaceut betreft die ook ineens het schildklier medicijn Thyrax niet meer kon leveren. Dit, terwijl organisaties voor kanker ruziënd over straat gaan omdat door onenigheid achter de schermen de informatie op de patiëntenwebsite kanker.nl dreigt te verouderen en versnipperd raakt. De negentien betrokken patiëntenorganisaties weigeren nog langer een inhoudelijke bijdrage te leveren, nu KWF Kankerbestrijding zich het platform volledig wilt toe-eigenen. 'Het zou onacceptabel zijn als de patiënt hiervan de dupe wordt', zegt Arja Broenland, directeur-bestuurder van de Nederlandse Federatie van Kankerpatiëntenorganisaties (NFK).( bron: de Volkskrant)

Het verdere verhaal betreft natuurlijk ook hier de macht van de farmaceuten, die de informatiestromen in de hand willen krijgen om ze naar eigen believe te kunnen sturen. We hebben gezien hoe ons tolerante Nederland is afgegleden als we naar de homeopathie kijken. Je moet tegenwoordig naar buitenlandse websites om nog inhoudelijke informatie over een homeopathisch middel te kunnen vinden. Sommige middelen zijn zelfs in Nederland niet meer verkrijgbaar. Terwijl  Meta-analyses van klinische studies een 99,9 % werkzaamheid aantoonde. Wat denkt u dat de reden is van deze middeleeuwse situatie?

Er zou dus nu een meerderheid in de Tweede Kamer zijn voor een verlaging van de eigen bijdrage, terwijl verzekeraars piepen dat het systeem straks niet meer te betalen valt. Zal het bedragje wat er eventueel af zal gaan ergens anders weer bij opgeteld worden? Geven met de ene hand en weer terughalen met de andere, heet dat dan weer.

Allemaal lapmiddelen om de rust te bewaren. Want dat er veel onrust is onder patiënten, maar ook bij zorgverleners over de "zorg"  op vele fronten, is duidelijk, verklaarbaar en zeer verontrustend. Of het nu een "troost" zak geld voor ouderenzorg, of het verlagen van de eigen bijdrage zou zijn, het zijn allemaal lapmiddelen.

Fundamenteel is er een mentaliteitshift nodig. Weg van winst maken over de ruggen van kwetsbaren in de samenleving. Bijdragen naar draagkracht is gewoon een zuivere en eerlijke weg om de zorg te financieren. Weg met alle bedachte managementlagen. Maar nee, vooral die trein davert door want nu las ik weer:

"Om de samenwerking in de eerstelijnszorg te stimuleren, komt er per 2018 een nieuwe bekostiging structuur. Zorgverzekeraars, huisartsen organisaties en het Ministerie van VWS hebben hierover een akkoord bereikt. Vanaf 2018 komen er vier "betaaltitels" voor praktijkmanagement, wijkmanagement, ondersteuning ketenzorg en regio management". Dat heet dan Zorgvisie.

Waar wij al geen management voor nodig hebben in de zorg en "for that matter"  in ons kleine landje op vele terreinen.

Ondertussen zijn de onderhandelingen om tot een nieuw kabinet te komen voorlopig gestrand en blijven verzekeraars op de stoel van menig behandelaar zitten en kiest voor "selectieve inkoop" en draait de duimschroeven steeds verder aan als het om  zorg verlenen gaat. 

De winstprikkel, blijft de meest ziekmakende oorzaak van de verspilling en het verlies van moraal.

Zo werd in een groot ziekenhuis de hal gerestyled. Er werden leren banken aangerukt, die zo slecht en slordig bekleed waren, dat de eerste winkelhaken er na een maand al inzaten. Tja, u en ik zouden zo'n bank niet eens afnemen, maar blijkbaar kijkt men bij het management van dit grote ziekenhuis niet kritisch en heeft men blijkbaar zakken geld liggen om de boel over een jaar opnieuw te gaan restylen en er weer een prosecco op te nemen.

Dus die zogenaamde meerderheid in de Tweede Kamer voor een eventuele verlaging van de eigen bijdrage?

Gewoon een doekje voor het bloeden. Laten wij als Nederlanders wijzer zijn en nee zeggen tegen op winst beluste gekte. Er is genoeg voor iedereen als we eerlijker zouden delen en met compassie zouden handelen.

Jesse Klaver schreef in zijn blog over het belang van een eerlijker, empathischer en menselijker Nederland. Dat zou inderdaad een heel andere dynamiek geven in onze samenleving als de wil er is.

En wat zorg betreft?

Die heeft bijna iedereen, helaas, op enig moment nodig. Dus het is voor ons allemaal belangrijk dat wij een standpunt innemen tegen de excessen die, zonder schaamrood op de wangen momenteel maar door kunnen woekeren ten koste van velen.

Winny van de Velden is maat in de praktijk bij Aldlanfysio in Leeuwarden en gezondheidscoach.

HIER vindt u meer informatie over onze bloggers. Blogs worden geschreven op persoonlijke titel en weerspiegelen niet perse de mening van de redactie.Naar homepageRelevante categorieën:


Reacties op dit artikel:


- Nog geen reacties

Uw reactie, mening:
Vul het volgende veld niet in:
Naam:
Email:
Bericht:

Uw reactie is niet anoniem. Uw IP adres zal worden opgeslagen.
Opleiding

ArtsenAcademy VerpleegkundeAcademy FysiotherapieAcademy LogopedieAcademy