Curatorium

Jos Sturkenboom

Voorzitter

Loopbaan- en praktijkadviseur medici en paramedici. Voormalig eigenaar/ directeur bureau voor interimmanagement, selectie en advies in de zorg.Jos begeleidt medici en paramedici bij hun persoonlijke ontwikkeling. Specifieke aandacht hierbij voor het verbeteren van het functioneren, de loopbaanplanning en de arbeidsmobiliteit. Voor de SAZ - vereniging van 40 samenwerkende algemene ziekenhuizen - is hij de ontwikkelaar van SAZ Carrière Support Medische Specialisten. Dit concept maakt sinds 2013 deel uit van de dienstverlening van VvAA, dat hiervoor inmiddels het CarriereCentrum Zorg heeft opgericht.

LinkedIn

Martin Bontje

Bekleedt verschillende bestuurlijke en toezichthoudende functies, onder meer bij Ineen, GGZ Breburg, Rivas en Sanquin Bloedvoorziening. 

LinkedIn

Armand Höppener

Bestuurder en toezichthouder in de zorg (algemeen ziekenhuis, GGZ) met als speerpunten innovatie, ketenzorg, kwaliteit en governance. Van oorsprong is hij psychiater en in zijn laatste functie was hij voorzitter van de Raad van Bestuur van Altrecht..

LinkedIn

Guus van Montfort

Bijzonder hoogleraar Bedrijfseconomie, Zorg en Medische Technologie aan de Universiteit Twente; bestuursvoorzitter ACTIZ, de branchevereniging voor werkgevers in zorg, wonen, welzijn, en zorg voor jeugd.

LinkedIn

Willem Knol

Na het artsexamen volgde Willem Knol een opleiding tot tropenarts. Hij was als zodanig werkzaam in Igogwe, Tanzania.  Daarna volgde hij de opleiding urologie in Enschede, Leiden en Rotterdam. Van 1983 tot 2010 is Knol als uroloog werkzaam geweest in het ziekenhuis Rivierenland in Tiel. Hij is jarenlang betrokken geweest bij de Nederlandse Vereniging voor Urologie in tal van functies. Verder is Knol actief geweest voor de Orde van Med. specialisten (thans Federatie Medisch Specialisten)en vervulde hij allerlei functies in het ziekenhuis. In 2010 werd hij onderscheiden met het lintje Ridder in de Orde van Oranje Nassau. Na zijn afscheid uit het ziekenhuis werkte hij samen met curatorium-voorzitter Jos Sturkenbom aan een project om (minder goed functionerende en disfunctionerende) medisch specialisten uit vooral SAZ ziekenhuizen te adviseren.  

LinkedIn

Serge Van Wolferen

Longarts bij Zaans Medisch Centrum. Van Wolferen volgde de opleiding tot longarts in het VUmc waar hij ook zijn promotieonderzoek deed. Als jonge specialist vindt hij het belangrijk mee te denken over de organisatie van de zorg. Momenteel is hij betrokken bij de ontwikkeling van 1.5 lijn zorg tussen Zaans Medisch Centrum en de huisartsen van de regio. Tevens is hij betrokken bij de eerste hart-long hulp; een nieuwe afdeling waar longartsen en cardiologen samen hun patiënten die acute zorg nodig hebben kunnen opvangen. 
 

LinkedIn

Kars Tolsma

RVE -manager bij het Medisch Centrum Leeuwarden. Hij beschikt over vele jaren ervaring als leidinggevende in de zorg: zowel in academische als perifere ziekenhuizen. De laatste jaren heeft hij diverse succesvolle interim en adviesopdrachten in zorgorganisaties uitgevoerd.

 LinkedIn

Binso Wymenga

Arts, eigenaar van Wymenga Praktijk voor interimwerk, advies en coaching in de gezondheidszorg. In zijn laatste functie was hij voorzitter van de Raad van Bestuur van Ziekenhuis Rivierenland.

LinkedIn

Eke Zijlstra

Voormalig voorzitter van de Raad van Bestuur van het Atrium MC. Daarvoor was hij bestuursvoorzitter van GGZ Oost-Brabant en vicevoorzitter van de NVZ , de Nederlandse Vereniging van ziekenhuizen. Ook was hij voorzitter van het bestuur van het KNGF, het Koninklijk Genootschap voor Fysiotherapie.

Paul van der Velpen

Directeur Publieke Gezondheid regio Amsterdam-Amstelland (GGD GHOR) en bestuurslid van SIGRA (Stichting Samenwerkende Instellingen Gezondheidszorg Regio Amsterdam).

LinkedIn

Leo H. Visser

Neuroloog verbonden aan het St. Elisabeth Ziekenhuis in Tilburg. Daarnaast is hij bijzonder hoogleraar Zorgethiek aan de Universiteit voor Humanistiek.

LinkedIn
GZNDHDSZRG
VACATURES

Vacatures

Arts, huisarts
Huisartsenpraktijk
Huisartsenpraktijk Timmer, Breda
Bekijk vacature


Opleiding

ArtsenAcademy VerpleegkundeAcademy FysiotherapieAcademy LogopedieAcademy