Nieuwe cao voor 30.000 werknemers in de jeugdzorg

FNV heeft samen met de andere vakbonden, CNV en FBZ, een akkoord met Jeugdzorg Nederland bereikt over een nieuwe cao jeugdzorg voor de 30.000 werknemers in Nederland. Naast loonsverhogingen en incidentele uitkeringen zijn daarin afspraken opgenomen over een vermindering van de werkdruk en meer werkplezier. Daarnaast is de afspraak gemaakt dat de vakbonden samen met de werkgever richting de overheden optrekken voor meer jeugdzorgbudget.
Nieuwe cao voor 30.000 werknemers in de jeugdzorg

 

De lonen stijgen structureel 3,65% over de looptijd van de cao (27 maanden; van 1 januari 2017 tot en met 31 maart 2019). Per 1 juli 2017 1,65% en 2% per 1 juli 2018. De werknemers ontvangen tevens twee eenmalige uitkeringen. In juli 2017 een uitkering van 0,65% en in januari 2019 een uitkering van 0,5%.

Gert Noortman, cao-onderhandelaar van FNV Zorg & Welzijn: ‘Ik ben heel tevreden over dit resultaat. We hebben goede afspraken gemaakt over loon. Maar misschien nog wel belangrijker, we hebben stappen gezet om de veel te hoge werkdruk in de sector te lijf te gaan.’

De werkdruk in jeugdzorg is veel te hoog. Cao-partijen hebben afgesproken dat elke werkgever een plan moet maken om de werkdruk te verminderen. Daarin moet worden afgesproken wat per werknemer een passende werklast is om de werkdruk beheersbaar te houden. Op 1 mei 2018 moeten deze plannen klaar zijn. Noortman: ‘De werkgever wilde lange tijd geen afspraken maken over werklast en dit was de afgelopen periode het grootste struikelpunt in de onderhandelingen. Wij zijn dan ook blij dat we op dit onderwerp nu afspraken hebben kunnen maken.’

Ook hebben vakbonden en werkgevers afgesproken om gezamenlijk de werkdrukproblematiek onder de aandacht te brengen bij het Rijk en de gemeenten. Het tekort aan budget heeft een direct effect op de werkdruk in de jeugdzorg.

Binnenkort kunnen de leden stemmen op het onderhandelaarsakkoord. Het akkoord is HIER te vinden.

[Foto; Depositphoto]Naar homepageReacties op dit artikel:


- Nog geen reacties

Uw reactie, mening:
Vul het volgende veld niet in:
Naam:
Email:
Bericht:

Uw reactie is niet anoniem. Uw IP adres zal worden opgeslagen.
Opleiding

ArtsenAcademy VerpleegkundeAcademy FysiotherapieAcademy LogopedieAcademy