BLOG: Trauma anno 2017

Misschien is het geheel aan u voorbij gegaan. Maar eind april 2017 wilde burgemeester Bort Koelewijn van Kampen een avondklok voor asielzoekers in een azc invoeren. Aanleiding was de verkrachting van een 17-jarig meisje uit Kampen. Ze werd vorig jaar (2016) september aangevallen door een asielzoeker uit het azc in Dronten. De burgemeester na een gesprek met het 17-jarige slachtoffer en haar familie: "Ze vroegen zich af hoe het kan dat mensen met mogelijke oorlogstrauma's 's nachts op straat kunnen rondlopen. Die vraag zette mij aan het denken." De burgemeester benadrukte dat een azc geen gevangenis is: "Maar je wilt voorkomen dat mensen met trauma's 's nachts over straat gaan en tot dit soort vergrijpen kunnen komen."
BLOG: Trauma anno 2017

 

Een jonge Nederlandse vrouw slachtoffer van seksueel geweld, een burgemeester die publiek betrokkenheid toont voor het mogelijk getraumatiseerde slachtoffer en die maatschappelijk lijkt te willen scoren. Dit in combinatie met een andere kwetsbare groep mogelijk getraumatiseerden: asielzoekers. Alle ingrediënten voor een explosief debat. Er kwam inderdaad veel kritiek met name uit juridische hoek, maar het was muisstil vanuit de ‘psychotraumawereld’. Terwijl ook vanuit die hoek forse kritiek mogelijk was geweest.

Want natuurlijk is het tragisch voor deze jonge vrouw; daarover geen misverstand. Zij verdient alle steun die zij nodig heeft. En de dader behoort en wordt conform Nederlands recht berecht en veroordeeld. Klaar zou je zeggen zonder daarmee de betekenis van de verkrachting voor deze jonge dame te bagatelliseren.

Maar een andere groep, mogelijk getraumatiseerde asielzoekers, wordt door de burgemeester maximaal gestigmatiseerd. De burgemeester zegt eigenlijk tegen  asielzoekers in het azc in Dronten: U bent wel niet de dader, maar mogelijk wel getraumatiseerd. En daarmee bent u een risico voor het plegen van een dergelijk misdrijf  binnen bepaalde uren van de dag. Enerzijds betreft het dus een mogelijk getraumatiseerde jonge vrouw die alle steun een aandacht verdient en anderzijds onschuldige, maar mogelijke getraumatiseerde asielzoekers die als potentiele misdadigers worden neergezet.

Perspectief
Het begrip trauma werd enkele decennia geleden nog gereserveerd voor blijvende psychische gevolgen van leven in oorlogsomstandigheden, confrontatie met extreem geweld of langdurig seksueel misbruik. In de Dikke van Dale staat bij trauma nog steeds: kwet­sing van de psy­che door een he­vi­ge ge­voels­er­va­ring die een blij­ven­de stoor­nis te­weeg­brengt.

Daarbij weten we gelukkig uit zeer veel wetenschappelijk onderzoek, maar ook uit ervaring dat de meeste nare ervaringen in het leven gelukkig geen blijvende stoornissen teweegbrengen.

Anno 2017
Het begrip trauma wordt voor vele gebeurtenissen en op vele manieren gebruikt. Zelfs uitschakeling van het Nederlands voetbalelftal voor een belangrijk toernooi wordt traumatisch genoemd. Spelers die verdwaasd voor zich uitkijken bij een tegengoal zijn niet meer teleurgesteld, balen niet meer of zijn misschien zelfs gefrustreerd over eigen optreden; nee, de traumatische tegengoal  wordt ‘verwerkt’. Of zoals in september 2016 onze minister Dijsselbloem van Financiën zei: “Europa lijdt aan PTSS”. Hij bedoelde daarmee dat we overgevoelig zijn geworden voor een beetje economische tegenwind door het ‘economische trauma’ van 2008-2010.

Het begrip trauma is een containerbegrip geworden voor al die zaken die we misschien allemaal liever niet hebben, maar wel een realiteit zijn. Door veel normale - misschien niet altijd even leuke - life-events ‘traumatisch’ te noemen kunnen we  aandacht, begrip en steun claimen of minstens vinden dat we er recht op hebben. Of voor (politieke) onontkoombare maatregelen pleiten om erger of herhaling te voorkomen. Want dat bij trauma iets moet gebeuren, is geen punt van discussie meer in Nederland. Trauma dus als argument voor (politieke) aandacht, erkenning, compassie, hulp, steun, mededogen of zoals bij asielzoekers reden voor angst want getraumatiseerde asielzoekers zijn onberekenbare potentiele misdadigers waar ‘onze mensen’ tegen moeten worden beschermd. 

Kortom het begrip trauma wordt niet meer gereserveerd voor de blijvende negatieve psychische effecten van extreme situaties, maar wordt zowel gebruikt als negatief en positief argument om (politieke) aandacht aan een issue te geven of te vragen. Door het als traumatisch te betitelen moet erover worden gepraat, want niet over een trauma (willen) praten is inmiddels taboe in NL. Sterkere nog: trauma is een effectieve (politieke) marketingtool. Misschien toch maar weer eens tijd voor een kritisch gebruik van het begrip ‘trauma’ en de betekenis zoals beschreven in de Dikke van Dale weer eens wat vaker toepassen?!

Peter van Loon Is sinds 2011 zelfstandig adviseur/opleider/hulpverlener op het terrein van Crisis Stress & Trauma. Na bijna 30 jaar in diverse functies binnen de GGZ te hebben gewerkt, maakte hij in 2000 de overstap naar het Instituut voor Psychotrauma (IvP). Van daaruit was hij betrokken bij grote rampen en vele (bedrijfs) calamiteiten. Zoals de vuurwerkramp in Enschede (2000), de cafébrand in Volendam (2001), diverse dierziektecrises, aardbevingen in Pakistan, Haïti en Nepal, maar ook (dodelijke)bedrijfsongevallen, suïcides op de werkplek, agressie en geweld op het werk etc.   Hij heeft van zeer nabij de recente ontwikkeling rondom het begrip ‘trauma’ meegemaakt en hieraan ook meerdere kritische bijdragen geleverd.  Meer informatie over onze bloggers vindt u HIER.

 

 Naar homepageRelevante categorieën:


Reacties op dit artikel:


Gardy van Gils
30 november 2018 - 04:34


Beste Peter, uw lijst van crisissen die u als professional meegemaakt heb is indrukwekkend. Zou het kunnen zijn dat dit geleid heeft tot beroepsdeformatie en een staat van immuniteit tegen de heftigheid van een verkrachting of de heftigheid van het moeten verlaten van je moederland wegens oorlog en gebivakkeerd worden in Dronten. Dronten, off all places? Een verkrachting is zeer ernstig seksueel geweld, en dat als een minderjarige in een stad als Kampen moeten doormaken? Ik kan u verzekeren, dat dit lifetime traumatiserend doorwerkt. Vrijwel alle asielzoekers zijn getraumatiseerd. Ze zitten hier niet voor hun zweetvoeten. Dat wil niet zeggen dat alle asielzoekers verkrachters zijn, dat zou pas stigmatiserend zijn. U bagatelliseert een eenmalige verkrachting en zet slachtoffers van dit geweld met een pennestreek in een verdomhoekje.
Misschien moet u toch maar eens overwegen iets leuks te gaan doen met uw leven want zoveel leed aangezien te hebben is voor niemand goed.


Uw reactie, mening:
Vul het volgende veld niet in:
Naam:
Email:
Bericht:

Uw reactie is niet anoniem. Uw IP adres zal worden opgeslagen.
Opleiding

ArtsenAcademy VerpleegkundeAcademy FysiotherapieAcademy LogopedieAcademy