Zorgcoöperatie doorbreekt verkokering in de zorgEerder deze week bracht minister Hugo de Jonge een werkbezoek aan de Dorpscoöperatie Hollandscheveld (Drenthe). Tijdens het bezoek gaf hij aan dat niets speciale regelingen tussen zorgverzekeraars, de gemeente en het zorgkantoor in de weg staat als ouderen daardoor langer zelfstandig kunnen blijven wonen.
Digitale sofa kan wachtlijsten GGZ verminderenMensen met psychische problemen kunnen zonder wachten plaatsnemen op de digitale sofa, ook wel ‘DiSofa’. Nederlandse GZ-psychologen, die zich overal ter wereld kunnen bevinden, behandelen Nederlandse cliënten direct via internet, zonder de wachttijden die er wel zijn in veel reguliere ggz-instellingen.
Leeftijdsgrens voor jeugdhulp verhogen?Volgens de Raad voor Volksgezondheid en Samenleving (RVS) moet de grens van de jeugdhulpplicht omhoog van 18 naar 21 jaar en soms zelfs naar 23 jaar. Ook moet er meer ruimte komen voor maatwerk. Dit staat in het advies 'Leeftijdsgrenzen - Betere kansen voor kwetsbare jongeren' dat de RVS 5 juni heeft uitgebracht.
Basispakket uitgebreid met hulp bij overgewichtMensen die iets aan hun overgewicht willen doen, kunnen in de toekomst bepaalde vormen van hulp vergoed krijgen door de zorgverzekeraar. Het gaat dan bijvoorbeeld om diensten van diëtisten en coaches. Deze worden toegevoegd aan het pakket, zo laat minister Bruno Bruins (Medische zorg) weten.
Hoge werkdruk bedreigt kwaliteit huisartsenzorgDe kwaliteit van de huisartsenzorg staat onder druk door de almaar toenemende werkdruk bij huisartsen. Dat concludeert onderzoeksbureau Newcom uit onderzoek onder ruim 1.600 huisartsen in opdracht van de Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV).
Sterke toename cyberaanvallen op gezondheidszorgIn 2017 is het aantal aanvallen op de zorgsector wereldwijd met 210 procent toegenomen ten opzichte van een jaar eerder. Dat stelt McAfee Labs op basis van eigen onderzoek. Veel van deze incidenten waren het gevolg van het feit dat zorgorganisaties zich niet aan de best practices op het gebied van beveiliging hielden. Daarnaast werden kwetsbaarheden in medische software vaak niet gedicht, stelt het beveiligingsbedrijf.
Eurofins neemt Nederlandse diagnostische labs NMDL en LCPL overEurofins Scientific, een Europese specialist op het gebied van klinische diagnostiek, heeft het Nederlands Moleculair Diagnostisch Laboratorium (NMDL) en het Leids Cytologisch Pathologisch Laboratorium (LCPL) overgenomen van Amsterdamse investeerder Plain Vanilla. Door de acquisitie versterkt Eurofins zijn positie op de Nederlandse markt voor klinische diagnostiek.
Kabinet trekt miljoenen extra uit voor palliatieve zorgHet kabinet stelt vanaf dit jaar 4 miljoen extra beschikbaar voor palliatieve terminale zorg. Dit is nodig, omdat verschillende hospices de afgelopen jaren in de financiële problemen kwamen door de toenemende vraag naar palliatieve zorg.
Nieuw onderzoek legt verband tussen luchtverontreiniging en cognitief functionerenDe nu geldende EU-limieten voor luchtverontreiniging zijn mogelijk niet laag genoeg. Onderzoek door o.a. Erasmus MC wijst uit dat luchtverontreiniging gerelateerd is aan verschillen in de hersenen en cognitieve functie bij kinderen.
Burgers doen het zelf!Inwoners van het Brabantse dorp Hoogeloon willen graag in hun dorp blijven wonen, het liefst tot hun dood. Ze richten in 2005 de eerste zorgcoöperatie van Nederland op. De ontdekkingstocht van de inwoners maakt duidelijk dat overheid en instellingen ‘ver weg’ van de burger staan.
De zin en onzin van Shared Decision Making (SDM)In geval van Shared Decision Making beslissen arts en patiënt samen over planning en behandeling. Een aanpak die het beste past bij de patiënt, maar is de patiënt in de positie om daarover mee te beslissen?
Gezond ouder worden: de Aletta Jacobs School of Public HealthDe Rijksuniversiteit Groningen (RUG) en het Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG) zijn samen een ‘netwerkorganisatie’ gestart voor initiatieven op het gebied van gezond ouder worden. Het officiële startschot voor deze Aletta Jacobs School of Public Health heeft op 15 maart plaatsgevonden.
Nog slechts een stapje verwijderd van verplicht vermelden BIG-registratienummerMinister Bruins verwacht dat de regelgeving die nodig is om beroepsbeoefenaren te verplichten hun BIG-nummer te vermelden in het najaar van 2018 klaar is. Daardoor wordt het voor patiënten makkelijker te controleren of een zorgverlener ook daadwerkelijk in het BIG-register staat ingeschreven.
Nieuw sociaal platform voor de gezondheidszorgStart-up Drimpy heeft een sociaal gezondheidsplatform gelanceerd dat is gericht op de patiënt die voor, tijdens én na een behandeling betrouwbare informatie en advies zoekt. Drimpy komt uit de koker van zorgondernemer Arnold Breukhoven. Tijdens de ontwikkeling kreeg hij ondersteuning en advies van diverse artsen uit verschillende discplines.
De Nederlandse praktijk bij euthanasie is “waanzinnig zorgvuldig”De wens tot een zelfgekozen levenseinde blijft een heikel onderwerp binnen de maatschappelijke discussies. Maar de ‘levenseinde-trein’ is intussen wel op stoom geraakt. Vorig jaar is het aantal meldingen van euthanasie in Nederland opnieuw gestegen. In verreweg de meeste gevallen is alles overigens keurig ‘volgens het boekje’ gegaan.
Nieuw patiëntenplatform in de strijd tegen darmkankerHet nieuwe platform ‘Samen tegen darmkanker’ wil met meer data de behandeling van darmkanker verbeteren. ‘Laat kennis niet verloren gaan’ is voor dit platform het ultieme doel.
Opnieuw recordaantal fusies en overnames in de zorgHet aantal internationale overnames in de Nederlandse gezondheidszorg blijft in hoog tempo toenemen. Ten opzichte van een jaar geleden is dat aantal verdrievoudigd en in vergelijking met 2015 is het meer dan verdubbeld. Dit melden diverse bronnen, waaronder het FD en Executive Finance.
Staan onze medische gegevens straks keurig ‘in the cloud’?Als het aan Google ligt wel, want het concern is druk bezig met het ontwikkelen van applicaties om medische informatie te bundelen, zo meldt o.a. ICT & Health.
Heel Nederland nog altijd in greep van griepgolfDe griep lijkt maar niet te wijken. Huisartsenpraktijken draaien overuren, ziekenhuizen kampen met personeelsproblemen, operaties worden uitgesteld. Overal in het land heeft men er last van.
Naarjehuisarts.nl bereidt mensen met verstandelijke beperking beter voor op huisartsbezoekDe nieuwe website www.naarjehuisarts.nl helpt mensen met een verstandelijke beperking om beter voorbereid naar de huisarts te gaan. De bezoekers krijgen er uitleg van de bekende uitleganimatie Steffie en kunnen er telefoongesprekken oefenen. Naarjehuisarts.nl is een product van het Nivel en Leer Zelf Online (LZO) en is gefinancierd door het Innovatiefonds Zorgverzekeraars en het Fonds Verstandelijk Gehandicapten.
Inspectie Gezondheidszorg neemt kleine zorgaanbieders onder de loepDe Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd i.o. (IGJ) bezoekt de komende tijd dertig kleine zorgaanbieders in de gehandicaptenzorg die eerder een inspectiebezoek hebben gehad. De inspectie gaat na of deze kleine zorgaanbieders nog steeds, of inmiddels wel, voldoen aan de normen voor goede, persoonsgerichte en veilige zorg.
Verband rug- en nekklachten en smartphones niet uitgeslotenIn de cijfers van de NIVEL Zorgregistraties is er vanaf 2013 een stijging te zien in het aantal kinderen die met nek- en rugklachten bij de fysio-/oefentherapeut komt. Mogelijk zijn tablets en smartphones de veroorzaker, maar verder onderzoek moet uitwijzen of dit echt zo is.
Overname Fysicon Oss door Canon MedicalFysicon uit Oss is overgenomen door Canon Medical Systems. Die zorgtak van Canon levert medische beeldvormende systemen, zoals echo, ct, röntgen en mri.
OZG en Dräger sluiten contract voor medische technologie in de acute zorgHet Ommelander Ziekenhuis Groningen (OZG) en Dräger Nederland BV hebben een contract gesloten voor de langdurige levering en het onderhoud van medische apparatuur voor de acute zorg. Dit meldt Het Streekblad.
Computersysteem kan artsen helpen met voorschrijven medicijnenVeel ouderen lopen onnodig risico op complicaties en zelfs sterfte als gevolg van suboptimaal voorschrijven van geneesmiddelen, zo blijkt uit de literatuur. Onderzoeker Dedan Opondo onderzocht daarom in samenwerking met het NIVEL in hoeverre het computersysteem van de huisarts de veiligheid en effectiviteit van medicijnvoorschriften kan verbeteren. Hij promoveerde op 13 februari aan de Universiteit van Amsterdam.
Grotere instroom hbo gezondheidszorg : einde aan personeelstekorten?Het aantal hbo-studenten dat dit studiejaar is ingestroomd bij een opleiding in de richting gezondheidszorg is flink toegenomen. Begonnen in 2016 nog iets meer dan 11.000 studenten aan een gezondheidszorgopleiding, in 2017 waren dat ruim 12.000, een groei van 9 procent.
Onderzoek naar nut GezondheidsappsZiekenhuizen en artsen gebruiken steeds meer digitale hulpmiddelen, en de consument heeft de keuze uit honderdduizenden gezondheidssites en apps. Kortom, e-health rukt op. Maar hoe weet je of al die apps en sites onafhankelijk en betrouwbaar zijn?
Westfriesgasthuis kan weer ademhalenDe Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd in oprichting heeft de aanwijzing voor het Westfriesgasthuis in Hoorn beëindigd. Het ziekenhuis voldoet aan alle punten van de aanwijzing die juli 2017 werd opgelegd.
Europees consortium ontvangt miljoenen subsidie voor onderzoek diabetesEen Europees consortium onder leiding van het Radboud Universitair Medisch Centrum, heeft een Europese subsidie ontvangen van 26 miljoen euro voor onderzoek naar een hypoglykemie oftewel een te laag suikergehalte. Dit heeft het Radboudumc woensdag bekendgemaakt.
Miljoenen subsidie voor borstkankeronderzoek UMCGDe Europese Unie kent zes miljoen euro subsidie toe aan MESI-STRAT, een groot internationaal onderzoeksconsortium onder leiding van professor Kathrin Thedieck van het Universitair Medisch Centrum Groningen.
Kraamafdelingen Treant Zorggroep in gevaar door gebrek aan kinderartsenTreant Zorggroep heeft nog altijd een probleem met het vinden van kinderartsen. December vorig jaar werd de kinderafdeling in het Scheper Ziekenhuis in Emmen gesloten omdat drie kinderartsen zich ziek gemeld hadden.
BLOG Zoek het verschil: PA/VSBijna dagelijks wordt ik geconfronteerd met de vacatures voor ‘PA/VS’. Regelmatig krijg ik vragen wat het verschil is tussen beide beroepsgroepen.
BLOG Dementie (26 en slot): Anders omgaan met dementieIn de jaren zeventig van de vorige eeuw heerste nog volop het adagium van het therapeutisch nihilisme. Aan dementie viel niets meer te doen. Gelukkig zijn de tijden sindsdien drastisch veranderd.
11 sep 2018
Spant, Bussum
18 sep 2018
Regardz, Zwolle
13 nov 2018
Jaarbeurs, Utrecht

BLOG Dementie (25): Belevingsgerichte zorgJournalisten vragen mij op het eind van een interview weleens om ook ‘iets leuks’ te vertellen over dementie. Mijn antwoord is: probeer eerst maar eens de dramatische realiteit van deze chronische hersenziekte voor alle betrokkenen te begrijpen. Daarna kan er heel veel gelachen worden. En natuurlijk kan ik leuke dingen vertellen.
BLOG: Aandachtsfunctionaris brengt kindermishandeling wél in beeldMet de week tegen kindermishandeling voor de boeg, moeten we helaas constateren dat er nog te veel mishandelde kinderen niet in beeld zijn bij de juiste professional. De Taskforce kindermishandeling en seksueel misbruik gaf in 2016 aan dat er echt actie nodig is. Er volgden veldconsultaties in opdracht van oud-staatssecretaris van Rijn en de Meldcode wordt aangepast. Helaas heeft de aandachtsfunctionaris nog een te vrijblijvende rol in de nieuwe Meldcode. Jammer, wat dat is volgens mij juist het geheime wapen in strijd tegen kindermishandeling en ander huiselijk geweld.
BLOG Dementie (24): ‘Goede zorg’, wat is dat eigenlijk?Terecht wordt er bij de vraag naar ‘goede zorg’ voortdurend geroepen om meer ‘handen aan het bed’, twee verzorgenden per acht ouderen, meer professionaliteit, hoger opgeleide medewerkers, minder bureaucratie en papierwerk en een platte organisatiestructuur. Dit alles zal echter onvoldoende zoden aan de dijk zetten als ‘goede zorg’ niet wordt afgeleid van de inhoud van die zorg.
BLOG Dementie (23): Bezoek ook eens een Alzheimer Café (2)Een Alzheimer Café van goede kwaliteit hoort ook voor familie een veilige haven te zijn. Een AC hoort zoveel houvast en steun te garanderen dat niet alleen mensen met dementie maar ook hun familie de ziekte en de gevolgen ervan (ook die in de toekomst) als het ware kunnen onderzoeken en zich eigen maken. Want ‘wie zich niet veilig voelt, exploreert niet’ (John Bowlby).
BLOG: Vier dagen met een bord op mijn schoudersMijn digitale dagboek, dat elke chronische patiënt kan gebruiken om zijn eigen symptomen bij te houden en alles wat hij doet om zich beter te voelen, was na een half jaar redelijk afgebouwd. Het is onder de naam RegisterYourJourney als geruime tijd te downloaden via iTunes en Google Play.
BLOG Dementie (22): Bezoek ook eens een Alzheimer CaféAl jaren speelt dementie zich niet meer enkel binnen de muren van verpleeghuizen af. Circa 70 % van alle mensen met dementie woont gewoon thuis. In de zorg voor ouderen zijn inmiddels al meer dan 1.500 psychologen werkzaam. Zij zijn ook vaak aanwezig in de bijna 250 Alzheimer Café’s (AC’s) in Nederland.
BLOG Dementie (21): Omgaan met agressief gedragZorgen voor mensen met dementie is ‘een vak apart’. Je krijgt er veel positieve gevoelens voor terug. Je wordt echter ook regelmatig geconfronteerd met negatieve gevoelens, bijvoorbeeld door agressief gedrag: van dreigen, uitschelden, schreeuwen, bijten, knijpen tot slaan. Wanneer dergelijk gedrag optreedt is het nodig om er zowel een ‘omgangsoverleg’ als een ‘time-out bespreking’ aan te wijden, onder leiding van de psycholoog. Omgangsoverleg betreft de vraag: waar komt het gedrag vandaan en wat kunnen we eraan doen? Bij een time-out bespreking staat centraal wat dit gedrag bij verzorgenden zelf oproept (‘debriefing’).

Overige berichten
Opleiding

ArtsenAcademy VerpleegkundeAcademy FysiotherapieAcademy LogopedieAcademy