Introductiecursus digitale professional: eHealth in Zorg, Welzijn en GGZNiels Zwikker verzorgt in 2018 (te beginnen op 18 januari) een driedaagse cursus eHealth: De introductiecursus digitale professional: eHealth in Zorg, Welzijn en GGZ is een cursus waarmee deelnemers een duidelijk beeld krijgen van alle eHealth ontwikkelingen en waarin zij leren dit praktisch in te zetten in hun dagelijkse werk.
Cliëntenstop voor kliniek Den DolderDe kliniek voor forensische psychiatrie waar de verdachte van de moord op Anne Faber verbleef, moet per direct stoppen met het aannemen van patiënten met een ernstige stoornis. Eerst moet de zorg verbeteren. Dat heeft, zo meldt dagblad Trouw, minister Dekker (justitie en veiligheid) besloten, direct nadat hij het onderzoek van twee inspecties kreeg.
Potentieel vermijdbare sterfte in ziekenhuizen niet gedaaldDe afgelopen jaren is de potentieel vermijdbare sterfte in ziekenhuizen niet verder gedaald. Tussen half 2015 en half 2016 overleden circa 1.035 patiënten door zorggerelateerde schade die waarschijnlijk voorkomen had kunnen worden. Dit meldt NIVEL naar aanleiding van de deze week verschenen rapportage van de Monitor Zorggerelateerde Schade 2015/2016.
NZa wil nieuwe vormen van bekostiging gezondheidszorgDe Nederlandse gezondheidszorg staat er goed voor. Dat blijkt uit de Stand van de zorgmarkten, het jaarlijks overzicht van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa). Maar Nederland staat de komende jaren voor een aantal grote uitdagingen om de toegang tot goede en betaalbare zorg voor iedereen te waarborgen. We worden steeds ouder en het aantal mensen met één of meerdere ziektes neemt toe.
Apotheker bindt strijd aan tegen hoge medicijnprijzenEen Haagse apotheker hoopt binnen drie maanden het veelbesproken medicijn orkambi tegen taaislijmziekte na te kunnen maken tegen een fractie van de prijs die fabrikant Vertex rekent. De benodigde grondstoffen zijn al onderweg vanuit China, waar apotheker Paul Lebbink de spullen via internet heeft besteld. Dit meldt o.a. De Volkskrant.
De meeste patiënten worden behandeld in fusieziekenhuizenDe top 5 ziekenhuizen met de meeste patiënten zijn ziekenhuizen die de afgelopen jaren gefuseerd zijn. Ziekenhuizen worden door fusies steeds groter en behandelen daardoor ook meer mensen. Dat is terug te zien in allerlei zorginzichten. Dit meldt Vektis Intelligence.
UMC Utrecht verhoogt kwaliteit zorg met toegepaste data-analyseUniversitair Medisch Centrum Utrecht streeft de hoogste standaarden na als het gaat om patiëntenzorg, wetenschappelijk onderzoek en opleiding. Om dit verder te optimaliseren ontwikkelde het UMC Utrecht samen met SAS een datastrategie en wordt geavanceerde data-analyse ingezet.
Huisarts ziet steeds meer patiënten met psychische klachtenMensen met psychische klachten worden steeds vaker in de huisartsenpraktijk behandeld. Bijna alle huisartsen in Nederland werken inmiddels samen met één of meerdere praktijkondersteuners GGZ, die steeds meer mensen met psychische problemen zien.
Onderzoek naar Virtual Reality tegen trauma na opname op icOp 1 november start Franciscus Gasthuis & Vlietland als eerste ziekenhuis een onderzoek om door middel van Virtual Reality, patiënten na een behandeling op de Intensive Care (IC), ‘exposure therapy’ aan te bieden om een betere kwaliteit van leven na te streven. De eerste proef lijkt succesvol.
Griepepidemie afgelopen winter langer dan gemiddeldIn de winter van 2016-2017 duurde de griepepidemie vijftien weken. Dit is langer dan het gemiddelde van negen weken in de afgelopen twintig jaar. Ongeveer 500 duizend mensen zijn ziek geworden door een infectie met het griepvirus.
Maatschappelijke ondersteuning vraagt steeds meer om maatwerkDe behoefte aan maatwerk en breed uitgeruste MO-professionals zal in de toekomst steeds belangrijker worden. Een nieuwe kennissynthese van het NIVEL geeft een beeld van de huidige positie en de hoeveelheid personen die werkzaam zijn in de maatschappelijke ondersteuning.
Cliënten, mantelzorgers en professionals overwegend positief over wijkverplegingZowel cliënten en mantelzorgers als zorgprofessionals zijn overwegend positief over de huidige wijkverpleging. Wel signaleren de betrokken zorgprofessionals steeds meer cliënten met complexe zorgvragen en meer overbelaste mantelzorgers. Ook de samenwerking tussen wijkverpleging en gemeenten, sociale wijkteams en de geestelijke gezondheidszorg (ggz) is nog een aandachtspunt. Dat blijkt uit onderzoek van het NIVEL.
Rigtergroep Nijmegen faillietDe van fraude verdachte zorginstelling Rigtergroep in Nijmegen is failliet verklaard. De organisatie bood beschermd wonen aan voor kwetsbare mensen. Volgens de curator werken er tussen de 35 en 40 mensen bij de Rigtergroep. De instelling verzorgde 48 cliënten op verschillende plaatsen in Nijmegen.
Consumenten meest tevreden over kleine zorgverzekeraarsUit de Zorgmonitor van de Consumentenbond blijkt dat consumenten over 2012-2016 het meest tevreden waren over de zorgverzekeraars DSW, ONVZ en PNOzorg. De vier grote verzekeraars CZ, Menzis, VGZ en Zilveren Kruis doen het minder goed.
Is de eed van Hippocrates opnieuw aan vernieuwing toe?Als het aan de Nieuw-Zeelandse arts Sam Hazledine ligt, wordt de aloude eed van Hippokrates binnenkort wereldwijd vervangen door een moderne versie ervan. Met het afleggen van deze eed verplichten artsen zichzelf bepaalde beroepsregels te zullen handhaven. Sam Hazledine vond het hoog tijd voor een rigoureuze aanpassing, waarbij de arts verklaart ook zijn eigen gezondheid stevig in acht te zullen nemen bij het uitoefenen van zijn beroep. Zijn initiatief is algemeen omarmd en inmiddels unaniem bekrachtigd door de World Medical Association.
Britse NHS wil zware rokers en te dikke mensen weren uit ziekenhuisIn het Verenigd Koninkrijk zullen door ziekenhuizen steeds vaker maatregelen worden genomen tegen zware rokers en mensen met extreem overgewicht. Zij kunnen pas voor een operatie in aanmerking komen nadat ze zelf korte metten hebben gemaakt met hun obsessief rookgedrag of hun overgewicht. De National Health Service, die deze maatregel al in 2016 aankondigde, jaagt hiermee tal van chirurgen tegen zich in het harnas.
Vier ziekenhuizen met gezamenlijk elektronisch patiëntendossierVier ziekenhuizen in de region Rotterdam, alle onderdeel van de Coöperatie Zorg op Zuid, hebben op 6 oktober jl. gezamenlijk een nieuw elektronisch patiëntendossier in gebruik genomen. Het Van Weel-Bethesda Ziekenhuis, Ikazia Ziekenhuis, Maasstad Ziekenhuis en Spijkenisse Medisch Centrum hebben sindsdien de gegevens van bijna drie miljoen patiënten geregistreerd staan in elektronisch patiëntendossier HiX van leverancier ChipSoft. In Nederland is het de eerste keer dat vier zelfstandige ziekenhuizen zijn overgestapt naar één elektronisch patiëntendossier (EPD). De ziekenhuizen werken daarnaast met één database en één beheerorganisatie.
De nieuwe minister van VWS: Hugo de JongeCDA-politicus Hugo de Jonge is door partijleider Sybrand Buma voorgedragen als minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) belast met langdurige zorg. Tevens is hij een van de drie beoogde vice-premiers in het nieuwe kabinet. Dat is bevestigd door diverse bronnen op het Binnenhof.

Gratis proberen: uw personeelsadvertentie op GZNDHDSZRGOp onze website www.gzndhdszrg.nl bieden wij een nieuwe service aan: de mogelijkheid tot het plaatsen van personeelsadvertenties gericht op de werving van zorgprofessionals. (Van MBO tot wetenschappelijk niveau). Om u te laten kennismaken, bieden wij u deze service een maand GRATIS aan.
BLOG Dementie (20): De draagkracht van verzorgendenZorgen voor mensen met dementie betekent dat er kans bestaat dat verzorgenden te maken krijgen met agressief gedrag. Op de mogelijke achtergronden daarvan kom ik in het volgende blog terug. Hier is van belang dat verzorgenden zich realiseren dat dit gedrag de familie met een loyaliteitsconflict confronteert. Zij kunnen of willen de band met hun dierbare in principe niet opgeven.
BLOG: Aandachtsfunctionaris brengt kindermishandeling wèl in beeldMet de week tegen kindermishandeling voor de boeg, moeten we helaas constateren dat er nog te veel mishandelde kinderen niet in beeld zijn bij de juiste professional. De Taskforce kindermishandeling en seksueel misbruik gaf in 2016 aan dat er echt actie nodig is. Er volgden veldconsultaties in opdracht van oud-staatssecretaris van Rijn en de Meldcode wordt aangepast. Helaas heeft de aandachtsfunctionaris nog een te vrijblijvende rol in de nieuwe Meldcode. Jammer, wat dat is volgens mij juist het geheime wapen in strijd tegen kindermishandeling en ander huiselijk geweld.
BLOG: Vier dagen met een bord op mijn schoudersMijn digitale dagboek, dat elke chronische patiënt kan gebruiken om zijn eigen symptomen bij te houden en alles wat hij doet om zich beter te voelen, was na een half jaar redelijk afgebouwd. Het is onder de naam RegisterYourJourney als geruime tijd te downloaden via iTunes en Google Play.
BLOG Dementie (19): De verzorgende in de omgang met familieIn emotioneel opzicht staat er voor de familie veel op het spel, terwijl professioneel verzorgenden er emotioneel alleen maar bij kunnen winnen. En dat is gunstig voor mensen met dementie. Omdat de familie feitelijk in een rouwproces verkeert, is het niet realistisch wanneer verzorgenden verwachten dat deze meteen in staat is om op de juiste wijze met hen om te gaan. Zij hebben (vaak veel) tijd nodig om de situatie onder ogen te zien en te verwerken.
(BLOG) Delegeren is passé, de toekomst ligt in taakherschikkingOnlangs heeft de Tweede Kamer ingestemd met de wijziging van de Wet Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg (BIG). Daarmee is de zelfstandige bevoegdheid van Physician Assistants (PA) een feit en krijgt taakherschikking een duidelijke plek in de wetgeving. En taakherschikking is iets anders dan delegeren, ook al lopen de termen soms door elkaar. Zelfs tijdens het Kamerdebat. Taakherschikking betekent dat de handelingen onder zelfstandige verantwoordelijkheid uitgevoerd worden. Hoe werkt dit in de praktijk? Onlangs was ik op werkbezoek bij de St Maartenskliniek.
BLOG: Leidinggeven doet ertoe!Een recent rapport van KPMG, gemaakt in opdracht van de Tweede Kamer, bevat een even opvallende als nuchtere conclusie: sterk leiderschap vormt de basis voor kwaliteit van zorg in verpleeghuizen. Nadat de afgelopen jaren in de zorg breed is ingezet op zelfsturende professionals en leidinggeven min of meer overbodig werd verklaard, mag dit een verrassing heten. Of toch niet?
BLOG Dementie (18): Onbevooroordeeld waarnemenOm goede zorg te kunnen realiseren – daarmee bedoel ik: zorg waarmee het belang van mensen met dementie gediend is – is het nodig om onbevooroordeeld waar te nemen wat er met hen gebeurt en wat hun gevoelens en behoeften zijn. In de praktijk blijkt dat professioneel verzorgenden, maar ook familieleden, elk een eigen invulling geven aan dit ‘onbevooroordeeld waarnemen’. Dat doen mensen met dementie trouwens ook. Zij zijn soms geneigd gevoelens en ervaringen uit het verleden te projecteren op het heden, op hun momentane werkelijkheid. Vandaag is gisteren en gisteren is vandaag. Hierdoor kan hun band met verzorgenden sterk worden gekleurd. Zo’n situatie wordt in de regel ‘overdracht’ en ‘tegenoverdracht’ genoemd. Het gaat dan onder meer om vroegere belevenissen en niet-verwerkte verlieservaringen die ieders gedrag beïnvloeden. Het is belangrijk zich dat bewust te zijn en enig inzicht te hebben in hoe dat werkt.
BLOG: Trauma-opvang in een ziekenhuisEen inkijkje in mijn ‘problemen’ als professional bij een vraag voor ‘trauma-opvang’. Twee weken geleden werd ik gebeld met de vraag of ik de trauma-opvang wilde verzorgen voor 5 medewerkers van een ziekenhuis. Normaal werd dat gedaan door een van de leden van het Bedrijfs Opvang Team (BOT) ook wel Team Collegiale Ondersteuning (TCO) genoemd. Een dergelijk team wordt veelal ingeschakeld bij incidenten zoals agressie of geweld, ‘mislukte’ reanimatie etc. Maar bij dit incident werd gekozen voor externe ondersteuning. Ook interessant, mogelijk voor een volgende blog.
BLOG: Schaf tuchtrecht afDe federatie van artsen, KNMG, pleit ervoor om naming and shaming, in het tuchtrecht af te schaffen. Sinds 2012 worden maatregelen van tuchtrechtelijke uitspraken gepubliceerd in lokale kranten en (5 jaar lang) in het BIG-register aangetekend. De impact hiervan is op betrokken artsen zeer groot, zo leert een onderzoek van NIVEL.
BLOG Dementie (17): De professioneel verzorgendeProfessioneel verzorgenden bij mensen met dementie verschillen van elkaar in allerlei opzichten. Bijvoorbeeld: in kennis over dementie; in kennis over de gevolgen van de ziekte voor de persoon zelf en diens familie. Staat men vooral aan het bed en/of begeleidt men de verzorgenden? Komt iemand net kijken of is men al ‘een oude rot in het vak’? Werkt men intra- of extramuraal? Maar ook: komt dementie voor in de eigen familie of vriendenkring?

Overige berichten
GZNDHDSZRG
VACATURES

Opleiding

ArtsenAcademy VerpleegkundeAcademy FysiotherapieAcademy LogopedieAcademy