Heel Nederland nog altijd in greep van griepgolfDe griep lijkt maar niet te wijken. Huisartsenpraktijken draaien overuren, ziekenhuizen kampen met personeelsproblemen, operaties worden uitgesteld. Overal in het land heeft men er last van.
Naarjehuisarts.nl bereidt mensen met verstandelijke beperking beter voor op huisartsbezoekDe nieuwe website www.naarjehuisarts.nl helpt mensen met een verstandelijke beperking om beter voorbereid naar de huisarts te gaan. De bezoekers krijgen er uitleg van de bekende uitleganimatie Steffie en kunnen er telefoongesprekken oefenen. Naarjehuisarts.nl is een product van het Nivel en Leer Zelf Online (LZO) en is gefinancierd door het Innovatiefonds Zorgverzekeraars en het Fonds Verstandelijk Gehandicapten.
Inspectie Gezondheidszorg neemt kleine zorgaanbieders onder de loepDe Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd i.o. (IGJ) bezoekt de komende tijd dertig kleine zorgaanbieders in de gehandicaptenzorg die eerder een inspectiebezoek hebben gehad. De inspectie gaat na of deze kleine zorgaanbieders nog steeds, of inmiddels wel, voldoen aan de normen voor goede, persoonsgerichte en veilige zorg.
Verband rug- en nekklachten en smartphones niet uitgeslotenIn de cijfers van de NIVEL Zorgregistraties is er vanaf 2013 een stijging te zien in het aantal kinderen die met nek- en rugklachten bij de fysio-/oefentherapeut komt. Mogelijk zijn tablets en smartphones de veroorzaker, maar verder onderzoek moet uitwijzen of dit echt zo is.
Overname Fysicon Oss door Canon MedicalFysicon uit Oss is overgenomen door Canon Medical Systems. Die zorgtak van Canon levert medische beeldvormende systemen, zoals echo, ct, röntgen en mri.
OZG en Dräger sluiten contract voor medische technologie in de acute zorgHet Ommelander Ziekenhuis Groningen (OZG) en Dräger Nederland BV hebben een contract gesloten voor de langdurige levering en het onderhoud van medische apparatuur voor de acute zorg. Dit meldt Het Streekblad.
Computersysteem kan artsen helpen met voorschrijven medicijnenVeel ouderen lopen onnodig risico op complicaties en zelfs sterfte als gevolg van suboptimaal voorschrijven van geneesmiddelen, zo blijkt uit de literatuur. Onderzoeker Dedan Opondo onderzocht daarom in samenwerking met het NIVEL in hoeverre het computersysteem van de huisarts de veiligheid en effectiviteit van medicijnvoorschriften kan verbeteren. Hij promoveerde op 13 februari aan de Universiteit van Amsterdam.
Grotere instroom hbo gezondheidszorg : einde aan personeelstekorten?Het aantal hbo-studenten dat dit studiejaar is ingestroomd bij een opleiding in de richting gezondheidszorg is flink toegenomen. Begonnen in 2016 nog iets meer dan 11.000 studenten aan een gezondheidszorgopleiding, in 2017 waren dat ruim 12.000, een groei van 9 procent.
Onderzoek naar nut GezondheidsappsZiekenhuizen en artsen gebruiken steeds meer digitale hulpmiddelen, en de consument heeft de keuze uit honderdduizenden gezondheidssites en apps. Kortom, e-health rukt op. Maar hoe weet je of al die apps en sites onafhankelijk en betrouwbaar zijn?
Westfriesgasthuis kan weer ademhalenDe Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd in oprichting heeft de aanwijzing voor het Westfriesgasthuis in Hoorn beëindigd. Het ziekenhuis voldoet aan alle punten van de aanwijzing die juli 2017 werd opgelegd.
Europees consortium ontvangt miljoenen subsidie voor onderzoek diabetesEen Europees consortium onder leiding van het Radboud Universitair Medisch Centrum, heeft een Europese subsidie ontvangen van 26 miljoen euro voor onderzoek naar een hypoglykemie oftewel een te laag suikergehalte. Dit heeft het Radboudumc woensdag bekendgemaakt.
Miljoenen subsidie voor borstkankeronderzoek UMCGDe Europese Unie kent zes miljoen euro subsidie toe aan MESI-STRAT, een groot internationaal onderzoeksconsortium onder leiding van professor Kathrin Thedieck van het Universitair Medisch Centrum Groningen.
Strijd tegen malaria in nieuwe fase belandWetenschappers van het Duitse Max-Planck-Instituut hebben een methode gevonden om de werkzame stof tegen malaria, artemisinine, sneller en efficiënter te produceren dan tot dusver uit de plant zomeralsem (Artemisia annua). De nieuwe methode is daarnaast goedkoper en milieuvriendelijker. ''Deze ontwikkeling heeft de potentie miljoenen levens te redden'', aldus directeur Peter Seeberger.
Kraamafdelingen Treant Zorggroep in gevaar door gebrek aan kinderartsenTreant Zorggroep heeft nog altijd een probleem met het vinden van kinderartsen. December vorig jaar werd de kinderafdeling in het Scheper Ziekenhuis in Emmen gesloten omdat drie kinderartsen zich ziek gemeld hadden.
Hoge werkdruk zorgt voor toename langdurig ziekteverzuim in de zorgHet ziekteverzuim in de zorg neemt toe door de hoge werkdruk. In 2017 zat bijna zes procent van de zorgprofessionals thuis. Een toename van zestien procent ten opzichte van 2013. Dat blijkt uit een onderzoek van Trouw en cijfers van Vernet Verzuimnetwerk en pensioenfonds PFZW.
De anti-rook kruistocht dendert voortDe Amsterdamse advocaat Bénédicte Ficq vindt boetes niet voldoende bij tabaksfabrikanten. Ze wil tabaksfabrikanten achter de tralies en krijgt daarbij uit steeds meer hoeken steun. De anti-rook lobby is al in volle gang en met het wetboek van strafrecht in de hand lijkt er nu echt werk te worden gemaakt van de aanklachten tegen de tabaksindustrie.
Eerste Kamer zegt ‘ja’ tegen DonorwetDe Eerste Kamer heeft de initiatiefwet van D66 over een ander systeem van donorregistratie met een zeer kleine meerderheid aangenomen. In de senaat stemden 38 leden voor en 36 tegen.
Oncode wil snellere beschikbaarheid nieuwe medicijnen tegen kankerWetenschappers van negen Nederlandse onderzoeksinstituten op het gebied van kanker hebben zich verenigd in het Oncode Institute. Het (virtuele) instituut wil ervoor zorgen dat nieuwe behandelmethoden sneller en goedkoper voor kankerpatiënten beschikbaar komen. Oncode wil ook het fundamenteel onderzoek versterken.
Erasmus MC eerste UMC met Triple-A ratingKredietbeoordelaar Fitch heeft het Erasmus MC de 'triple A-status' toegekend. Het Erasmus MC heeft hiermee de hoogste kredietrating gekregen die er is. Fitch geeft aan dat Erasmus MC een stabiele en zeer solide organisatie is. Het Erasmus MC is het eerste UMC in Nederland met een gepubliceerde rating.
Eerste Kamer stemt in met Wet Verplichte GGZDe Eerste Kamer heeft op 23 januari 2018 drie wetsvoorstellen aangenomen die aanpassing van gedwongen zorgverlening regelen, waaronder de Wet Verplichte GGZ. De wetten maken onder meer gedwongen behandeling bij iemand thuis mogelijk. De patiënt en zijn directe omgeving krijgen bovendien meer inspraak.
Klachtenafhandeling in de zorg biedt nog ruimte voor verbeteringenUit de ‘Monitor Wet kwaliteit klachten geschillen zorg (Wkkgz)’, uitgevoerd door onderzoeksinstituut NIVEL, blijkt dat de meeste zorgaanbieders goed op weg zijn met de implementatie van de Wkkgz op het gebied van aansluiting bij een klachtenfunctionaris en een geschilleninstantie. Wel lijken klachten in de zorg soms op de verkeerde plek terecht komen en daardoor niet goed worden afgehandeld. Ook kan er meer geleerd worden van klachten.
Shared Decision Making: Zin in? Of onzin?Er lijkt niet heel veel weerstand tegen de gezamenlijk besluitvorming bij behandeling tussen cliënt en zorgverlener. Niemand is er op tegen, want het verbetert de relatie, het committeert de cliënt, het draagvlak wordt verbeterd, en de gelijkwaardigheid bevorderd. Mooi natuurlijk, maar de praktijk is toch weerbarstiger en gedifferentieerder dan zo op het oog lijkt.
2,4 miljoen subsidie voor ontwikkeling Virtual Reality in revalidatieEen nieuw Europees consortium, onder leiding van de Sint Maartenskliniek, ontvangt € 2,4 miljoen voor de ontwikkeling van Virtual Reality (VR) toepassingen in revalidatietrajecten. Het Interreg North-West Europe programma honoreerde daarvoor het zogenoemde VR4REHAB project. Dit project zal de komende drie jaar bedrijven, universiteiten en revalidatieklinieken bij elkaar brengen om VR-toepassingen te ontwikkelen en onderzoeken, die revalidatiebehandelingen verbeteren en het herstelproces versnellen.
RIVM wil dat wij drastisch minder zout gaan gebruikenNederlanders moeten minder zout eten. Onderzoek van het RIVM toont aan dat dit de komende tien jaar 150.000 gevallen van chronische nierschade, waaronder 250 gevallen van nierfalen, kan voorkomen.
Griepprik helpt niet tegen huidige griepvariantDe griepprik schiet tekort. Uitgerekend de griepvariant die nu duizenden mensen rillend in bed houdt, zit niet in het vaccin. De griepprik had de meest kwetsbare mensen – ouderen en chronisch zieken – moeten beschermen tegen het virus, maar dat blijkt tegen te vallen.
Kromme rug nieuwe epidemie onder jongerenMeer dan de helft van de jongeren werkt hun rug de vernieling in. Niet door zware inspanningen, maar door verkeerd zitten en te weinig beweging. Dat zeggen orthopedisch chirurgen Piet van Loon en Ruud van Erve na een onderzoek onder bijna 250 scholieren in Deventer. Zij werken aan een wetenschappelijke publicatie hierover en noemen de resultaten zorgwekkend.
e-Health zorgt voor minder ziekenhuisbezoekWaar verzekeraars en banken al jaren technologie omarmen, loopt de gezondheidszorg achter qua consumententechnologie. Toch lijkt daar verandering in te komen. Radar zag op techbeurs CES dat diverse bedrijven bezig zijn om ervoor te zorgen dat mensen minder snel naar een ziekenhuis hoeven.
Levenseindekliniek kan euthanasieverzoeken nauwelijks meer aanHet aantal aanvragen voor euthanasie bij de Levenseindekliniek is vorig jaar met 38 procent toegenomen tot 2.500 patiënten. In totaal hielpen de artsen en verpleegkundigen van de kliniek 747 mensen met hun verzoek om te sterven.
Zorgenablers 2018: technologische ontwikkelingen in de gezondheidszorgIn tijden van exponentiële groei op technologisch gebied is het voor zorgprofessionals en bestuurders lastig om door de bomen het bos nog te zien. Welke mogelijkheden zijn er, én hoe kies je? In de publicatie Zorg Enablers 2018 worden de belangrijkste technologische ontwikkelingen in de zorg op een rij gezet.
BLOG Dementie (26 en slot): Anders omgaan met dementieIn de jaren zeventig van de vorige eeuw heerste nog volop het adagium van het therapeutisch nihilisme. Aan dementie viel niets meer te doen. Gelukkig zijn de tijden sindsdien drastisch veranderd.
BLOG Dementie (25): Belevingsgerichte zorgJournalisten vragen mij op het eind van een interview weleens om ook ‘iets leuks’ te vertellen over dementie. Mijn antwoord is: probeer eerst maar eens de dramatische realiteit van deze chronische hersenziekte voor alle betrokkenen te begrijpen. Daarna kan er heel veel gelachen worden. En natuurlijk kan ik leuke dingen vertellen.
BLOG: Aandachtsfunctionaris brengt kindermishandeling wél in beeldMet de week tegen kindermishandeling voor de boeg, moeten we helaas constateren dat er nog te veel mishandelde kinderen niet in beeld zijn bij de juiste professional. De Taskforce kindermishandeling en seksueel misbruik gaf in 2016 aan dat er echt actie nodig is. Er volgden veldconsultaties in opdracht van oud-staatssecretaris van Rijn en de Meldcode wordt aangepast. Helaas heeft de aandachtsfunctionaris nog een te vrijblijvende rol in de nieuwe Meldcode. Jammer, wat dat is volgens mij juist het geheime wapen in strijd tegen kindermishandeling en ander huiselijk geweld.
BLOG Dementie (24): ‘Goede zorg’, wat is dat eigenlijk?Terecht wordt er bij de vraag naar ‘goede zorg’ voortdurend geroepen om meer ‘handen aan het bed’, twee verzorgenden per acht ouderen, meer professionaliteit, hoger opgeleide medewerkers, minder bureaucratie en papierwerk en een platte organisatiestructuur. Dit alles zal echter onvoldoende zoden aan de dijk zetten als ‘goede zorg’ niet wordt afgeleid van de inhoud van die zorg.
BLOG Dementie (23): Bezoek ook eens een Alzheimer Café (2)Een Alzheimer Café van goede kwaliteit hoort ook voor familie een veilige haven te zijn. Een AC hoort zoveel houvast en steun te garanderen dat niet alleen mensen met dementie maar ook hun familie de ziekte en de gevolgen ervan (ook die in de toekomst) als het ware kunnen onderzoeken en zich eigen maken. Want ‘wie zich niet veilig voelt, exploreert niet’ (John Bowlby).
BLOG: Vier dagen met een bord op mijn schoudersMijn digitale dagboek, dat elke chronische patiënt kan gebruiken om zijn eigen symptomen bij te houden en alles wat hij doet om zich beter te voelen, was na een half jaar redelijk afgebouwd. Het is onder de naam RegisterYourJourney als geruime tijd te downloaden via iTunes en Google Play.
BLOG Dementie (22): Bezoek ook eens een Alzheimer CaféAl jaren speelt dementie zich niet meer enkel binnen de muren van verpleeghuizen af. Circa 70 % van alle mensen met dementie woont gewoon thuis. In de zorg voor ouderen zijn inmiddels al meer dan 1.500 psychologen werkzaam. Zij zijn ook vaak aanwezig in de bijna 250 Alzheimer Café’s (AC’s) in Nederland.
BLOG Dementie (21): Omgaan met agressief gedragZorgen voor mensen met dementie is ‘een vak apart’. Je krijgt er veel positieve gevoelens voor terug. Je wordt echter ook regelmatig geconfronteerd met negatieve gevoelens, bijvoorbeeld door agressief gedrag: van dreigen, uitschelden, schreeuwen, bijten, knijpen tot slaan. Wanneer dergelijk gedrag optreedt is het nodig om er zowel een ‘omgangsoverleg’ als een ‘time-out bespreking’ aan te wijden, onder leiding van de psycholoog. Omgangsoverleg betreft de vraag: waar komt het gedrag vandaan en wat kunnen we eraan doen? Bij een time-out bespreking staat centraal wat dit gedrag bij verzorgenden zelf oproept (‘debriefing’).

Overige berichten
GZNDHDSZRG
VACATURES

Opleiding

ArtsenAcademy VerpleegkundeAcademy FysiotherapieAcademy LogopedieAcademy