Zelfstandige bevoegdheid Physician Assistents per 2018 in de BIG

Na een experiment van vijf jaar wordt de zelfstandige bevoegdheid van de physician assistant (PA) en de verpleegkundig specialist (VS) in de Wet BIG geregeld. In 2012 begon een proef met PA’s en VS’en. Zij worden opgeleid om medische en organisatorische taken van artsen en medisch specialisten over te nemen. De resultaten van evaluatieonderzoeken van het experiment zijn positief. PA en VS bieden doelmatige en kwalitatief goede zorg. Daarom legt demissionair minister Schippers (Volksgezondheid) nu in de wet vast welke medische handelingen ze zelfstandig mogen verrichten. De wetswijziging gaat per 1 januari 2018 in.

 

Physician assistant (PA)

Vanaf 1 januari 2018 krijgen PA’s een permanente zelfstandige bevoegdheid voor het verrichten van de volgende voorbehouden handelingen:

  1. katheterisaties,
  2. heelkundige handelingen,
  3. injecties,
  4. puncties,
  5. voorschrijven van UR-geneesmiddelen,
  6. endoscopieën,
  7. electieve, elektrische cardioversie en
  8. defibrillatie.

Zelfstandige bevoegdheid betekent dat de PA zelfstandig diagnose kan stellen en een behandeling kan starten. Daar maken PA’s samenwerkingsafspraken over met arts-specialisten. Het gaat om handelingen die aan een aantal voorwaarden voldoen. Het gaat vaak om handelingen die worden uitgeoefend volgens landelijk geldende richtlijnen en daarvan afgeleide protocollen. Daarnaast zijn het handelingen waarvan de risico’s te overzien zijn, een routinematig karakter hebben en van een beperkte complexiteit.

Meer inzet PA in ggz en 1e lijn gewenst

Tijdens het debat in de Tweede Kamer op 7 september jl. kreeg minister Schippers brede steun voor het onderbrengen van PA’s en VS’en in de Wet BIG. Een aandachtspunt blijkt dat in de ouderenzorg en de geestelijke gezondheidszorg (ggz) nog weinig gebruik wordt gemaakt van PA’s en VS’en. Dat concludeerden de onderzoekers van het RadboudUMC en de Hogeschool Arnhem/Nijmegen in hun onderzoek naar taakherschikking in de ouderenzorg[. Daarnaast belemmert het huidige bekostigingssysteem de inzet van PA’s in de ggz. PA’s kunnen belangrijke bijdrage leveren in de oplossing van wachtlijsten. Schippers gaat in gesprek met de NZa om belemmeringen voor het inzetten van PA’s weg te nemen.

Verder zal de minister het Capaciteitsorgaan vragen om onderzoek naar het aantal opleidingsplaatsen voor PA’s en VS’en uit te voeren, om meer zicht te hebben op het aantal benodigde opleidingsplekken voor de toekomst.

 

Bron: NAPANaar homepageReacties op dit artikel:


- Nog geen reacties

Uw reactie, mening:
Vul het volgende veld niet in:
Naam:
Email:
Bericht:

Uw reactie is niet anoniem. Uw IP adres zal worden opgeslagen.
Opleiding

ArtsenAcademy VerpleegkundeAcademy FysiotherapieAcademy LogopedieAcademy