Boeken

Psychosociale hulpverlening in de huisartsenpraktijk

Een leidraad voor elke hulpverlener in de wijk en de zorg

ISBN: 9789088504075
192 pagina's

Prijs: € 28
Bestel aantal:

Omschrijving

Dit boek - met sprekende voorbeelden van praktijksituaties in de huisartsenpraktijk - is een handvat voor iedere huisarts en hulpverlener in de huisartsenpraktijk, de wijk en de zorg. Het biedt een grote diversiteit aan praktijkervaringen, met de daarbij toegepaste psychosociale hulpverlening. Na elke casus wordt de keuze van de toegepaste methoden gemotiveerd. In het tweede deel worden de effectieve werkmethoden op een rij gezet en toegelicht.

Het boek gaat in op veelvoorkomende probleemsituaties, waarbij een gericht begeleidingsproces noodzakelijk is. Angst- en stemmingsklachten, rouw en verlies, burn-out, depressie en communicatieproblemen zijn hiervan een belangrijk onderdeel. Tevens worden meerdere ouder- en kindsituaties en andere relationele problemen uitgewerkt. De familiebegeleiding is als wezenlijk onderdeel in het boek opgenomen.

De samenhang van lichamelijke, psychische en relationele klachten komt in de casuïstiek tot uiting. Deze wordt met wetenschappelijke en effectieve methoden uitgewerkt, waarvan de meeste eenvoudig toepasbaar zijn. Dit boek is van grote waarde voor iedere poh-ggz, huisarts en hulpverlener die zich wil verdiepen in de psychosociale zorg aan zijn cliënt/patiënt.

Corrie Baas heeft de opleiding tot psychiatrisch verpleegkundige en maatschappelijk werker gevolgd. Ze heeft veel ervaring opgebouwd in de psychosociale hulpverlening, waarvan de laatste jaren in de huisartsenpraktijk als praktijkondersteuner GGZ (POH-GGZ).
 

"Vanuit ons werkveld is [het] boek met veel enthousiasme ontvangen en wordt aangeraden voor iedere werkzame POH-GGZ. Heel praktisch en goed toe te passen!"
- Esther Kersbergen, bestuurslid Landelijke vereniging poh-ggz

"Dit boek beschrijft op een uitvoerige manier hoe de POH-GGZ een brug kan slaan tussen de praktische huisartsgeneeskunde en de psychosociale zorg/psychiatrie. Echt een vakgebied dat thuis hoort in de moderne huisartspraktijk."
- Jeroen Baars, huisarts te Amsterdam

"Duidelijk, overzichtelijk, toegankelijk boek. (...) Het geeft een goed zicht op de interventies die gedaan worden binnen huisartsenpraktijken door de POH-GGZ en is een geweldig naslagwerk voor de theoretische onderbouwing van deze interventies."
- Mevr A.Veldman, Sociaal Psychiatrisch Verpleegkundige, Stichting Menthos en GGZ crisisdienst

"Goed geschreven boek met pakkende verhalen uit de dagelijkse praktijk. Voor met name de psychosomatische werkende fysiotherapeut is er duidelijk een rol weggelegd bij de behandeling van deze groep cliënten, waarbij het verband tussen psychische stress en lichamelijk functioneren zo duidelijk is."
- Jelte Sminia, Fysiotherapie Sminia

"Haar boek is voortgekomen uit de ervaringen van praktijkondersteuner geestelijke gezondheidszorg (GGZ) in een huisartsenpraktijk. Baas wil met haar boek een steun in de rug geven van artsen, verpleegkundigen, maatschappelijk werkers en andere hulpverleners die met de materie te maken hebben."
- Noordhollandsdagblad (NHD), 8 oktober 2013: Psychosociale hulpverlening bij de huisarts

 

 Opleiding

ArtsenAcademy VerpleegkundeAcademy FysiotherapieAcademy LogopedieAcademy