Curatorium

Martin Bontje

Bekleedt verschillende bestuurlijke en toezichthoudende functies, onder meer bij Ineen, GGZ Breburg, Rivas en Sanquin Bloedvoorziening. 

LinkedIn

Armand Höppener

Bestuurder en toezichthouder in de zorg (algemeen ziekenhuis, GGZ) met als speerpunten innovatie, ketenzorg, kwaliteit en governance. Van oorsprong is hij psychiater en in zijn laatste functie was hij voorzitter van de Raad van Bestuur van Altrecht..

LinkedIn

Guus van Montfort

Bijzonder hoogleraar Bedrijfseconomie, Zorg en Medische Technologie aan de Universiteit Twente; bestuursvoorzitter ACTIZ, de branchevereniging voor werkgevers in zorg, wonen, welzijn, en zorg voor jeugd.

LinkedIn

Serge Van Wolferen

Longarts bij Zaans Medisch Centrum. Van Wolferen volgde de opleiding tot longarts in het VUmc waar hij ook zijn promotieonderzoek deed. Als jonge specialist vindt hij het belangrijk mee te denken over de organisatie van de zorg. Momenteel is hij betrokken bij de ontwikkeling van 1.5 lijn zorg tussen Zaans Medisch Centrum en de huisartsen van de regio. Tevens is hij betrokken bij de eerste hart-long hulp; een nieuwe afdeling waar longartsen en cardiologen samen hun patiënten die acute zorg nodig hebben kunnen opvangen. 
 

LinkedIn

Kars Tolsma

RVE -manager bij het Medisch Centrum Leeuwarden. Hij beschikt over vele jaren ervaring als leidinggevende in de zorg: zowel in academische als perifere ziekenhuizen. De laatste jaren heeft hij diverse succesvolle interim en adviesopdrachten in zorgorganisaties uitgevoerd.

 LinkedIn

Binso Wymenga

Arts, eigenaar van Wymenga Praktijk voor interimwerk, advies en coaching in de gezondheidszorg. In zijn laatste functie was hij voorzitter van de Raad van Bestuur van Ziekenhuis Rivierenland.

LinkedIn

Paul van der Velpen

Directeur Publieke Gezondheid regio Amsterdam-Amstelland (GGD GHOR) en bestuurslid van SIGRA (Stichting Samenwerkende Instellingen Gezondheidszorg Regio Amsterdam).

LinkedIn

Leo H. Visser

Neuroloog verbonden aan het St. Elisabeth Ziekenhuis in Tilburg. Daarnaast is hij bijzonder hoogleraar Zorgethiek aan de Universiteit voor Humanistiek.

LinkedInNooit meer burn-out

Ontwerp voor digitale transformaties van (zorg)organisaties

De patient terug van weggeweest