Contact

Colofon

gzndhdszrg.nl is een activiteit van uitgeverij SWP in samenwerking met de Logavak Opleidingsgroep en Logacom Conference Logistics.

Uitgever/directie

Paul Roosenstein

LinkedIn

Business Developper

Philippine Herkes

Telefoon: 020-369 72 37

philippine@gzndhdszrg.nl

LinkedIn

Uitgever GGZ

Ingrid de Jong

LinkedIn

Cursus- en opleidingscoƶrdinatie

Mariska Witteveen

LinkedIn

Algemeen mailadres: info@gzndhdszrg.nl

Over GZNDHDSZRG

Er gaat veel goed in de Nederlandse gezondheidszorg, maar er zijn ook nog een flink aantal zaken die beter kunnen en moeten. Het zijn daarnaast turbulente tijden voor artsen die naast hun medische expertise meer competenties ten toon moeten spreiden en daarop ook afgerekend gaan worden. De organisatie van de zorg is in een permantente staat van herziening, niet in het minst daartoe aangezet vanuit de wens de zorgkosten beheersbaar te houden. Medische vakkennis en de beschikbare ondersteuning via techniek en apparatuur neemt in hoog tempo toe, waardoor de kwaliteit van zorg toeneemt, maar de directe en indirecte kosten ook. Dokters werken voor het herstel of levenskwaliteit van mensen die die zorg nodig hebben, maar er is meer onder de zon dan de medische interventie an sich: allerlei normatieve processen zowel in het directe contact tussen dokter en patiënt, maar ook in de vormgeving en toekomst van onze samenleving spelen een steeds nadrukkelijker rol. 

GZNDHDSZRG wil in en out of the box te werk gaan door te werken aan fundamenteel vernieuwend denken over inhoud en vorm van de (onderdelen van de) gezondheidszorg en ons zorgsysteem: positief-kritisch opbouwend en zoekend naar oplossingen.  Dat wordt gerealiseerd in een combinatie van congressen, debatten, artikelen, opleidingen en boeken. 

GZNDHDSZRG laat zich graag adviseren door een team van inhoudelijk deskundigen, die daarmee nieuwe initiatieven mogelijk maakt.

Zelf een idee?

Een verbeterpunt? Een idee voor een debat of congres? Een idee voor een publicatie?
Klik op deze pagina en laat het ons weten of mail ons: media@gzndhdszrg.nl

Contactformulier

Naam
E-mailadres
Onderwerp
telefoonnummer
Bericht


Nooit meer burn-out

Ontwerp voor digitale transformaties van (zorg)organisaties

De patient terug van weggeweest