Een bekostigingsmodel voor de ouderenzorgHet perspectief van de cliënt in de zorg wordt steeds meer leidend. De verantwoording over de zorg gebeurt dan ook steeds meer in samenspraak met cliënten en professionals. Transparantie met betrekking tot outcome (zowel cliënt gerelateerd als professioneel gerelateerd) kan leiden tot kwaliteitsverbetering. Kwaliteit kent een aantal dimensies: veiligheid, effectiviteit, doelmatigheid, cliëntgerichtheid en tijdigheid.
Virus en GedragDe rellen na invoering van de avondklok ontlokten bij de minister-president de volgende uitspraak: “Ik ben geen socioloog en dat wil ik ook helemaal niet zijn. Dit is gewoon idioot gedrag waar ik geen verklaring voor ga zoeken, het hoort gewoon te stoppen.” Dat Rutte geen socioloog is, weten we. Dat relschoppen idioot gedrag is ook. Dat het moest stoppen, spreekt voor zich. En we begrijpen zelfs dat de premier ook maar een mens is die geïrriteerd en vermoeid kan raken na een jaar virusellende. Maar wij maken ons wel zorgen over die ene zinsnede: ‘waar ik geen verklaring voor ga zoeken’. Een premier die iets niet wil snappen …?
Hoe kom je tot een versnelling van de digitale transformatie van de zorg?Versterken van zelfzorg en zelfregie kan door websites met toegankelijke informatie (bijv. www.thuisarts.nl; www.dokterdokter.nl; www.gezondheidsplein.nl; www.curaevitelbalie.nl) . Thuisarts geldt als een belangrijk startpunt voor medische informatie voor de hele zorgketen.
Het zoeken naar de goede balans: hoe zorg je voor levensvatbare zorgorganisaties en professionals?Een systeem maakt onderdeel uit van zijn omgeving. En staat altijd in contact met die omgeving. Een systeem is erop gericht in evenwicht te functioneren met de omgeving. En alle onderdelen van het systeem dragen daaraan bij. Het systeem en de systeemonderdelen zijn erop gericht de variëteit vanuit omgeving op een zodanige manier op te vangen dat er een evenwichtige relatie ontstaat tussen het systeem en omgeving.
Systeemdenken in de zorgDoor alle transities in de zorg neemt de complexiteit toe. Met een systemisch interventiekader wordt niet alleen geïntervenieerd in de eigen werkpraktijk, maar wordt ook steeds de verbinding met de omgeving (her) vormgegeven. De omgeving is gigantisch en bevat in feite alles buiten het systeem. Door doelen te stellen wordt de voor de organisatie relevante omgeving, en dus het deel waarmee rekening gehouden moet worden, verkleind. Alleen met dat deel van de omgeving welke direct invloed heeft op de organisatiedoelen moet nog rekening gehouden worden.
Impact van technologie op de positie van cliënten in de zorgDe impact van technologie op zorgprofessionals leidt tot automatisering zoals directe toegang op gegevens en vernieuwing zoals nieuwe professionele scheidslijnen, nieuwe werkwijzen en nieuwe organisatievormen). Binnen informatietechnologie zijn de volgende vier ontwikkelingen gaande:
Reactie op discussienota VWS  'Zorg voor de toekomst'Jo Caris en Theo Poiesz schreven een uitgebreid commentaar op de discussienota. Samenvattend zijn er drie hoofdpunten van kritiek. Deze zijn, net als de voorafgaande aanbevelingen, constructief bedoeld.
Hoe ga je om met een systeem van permanente vernieuwing?Organisaties en professionals worden geconfronteerd met innovaties die sneller gaan dat ze met de huidige organisatievormen kunnen verwerken. Cliënten stellen steeds hogere en nieuwe eisen aan de dienstverlening. Men is voortdurend op zoek naar mogelijkheden tot kostenbesparing. Nieuwe technologie maakt andere manieren van werken, versnelde realisatie van beleids- en proceswijzigingen tegen lagere beheerskosten mogelijk. De zorgwereld verandert voortdurend en noopt tot wendbaarheid.
Technologie gaat tienduizenden ouderen helpenElk jaar opnieuw worden er meer dan 140.000 senioren behandeld na een val. Dat betekent dat er elke vier minuten een senior zodanig ernstig valt dat een medische behandeling noodzakelijk is. Slecht licht of onvoldoende licht is vaak de boosdoener. En dat is doodzonde, want dit is gemakkelijk te voorkomen. Bijvoorbeeld met slimme verlichting, die aanspringt als je uit bed stapt om naar het toilet te gaan, of met valdetectie.
Dag van het werkplezier in de zorgCorona heeft het werken in de zorg op zijn kop gezet. Veel professionals hebben het enorm zwaar. Vandaag, dinsdag 26 januari, staat Nederland hier extra bij stil tijdens de Dag van het werkplezier in de zorg. Dit jaar staat deze dag in het teken van respect en waardering voor de zorg en dat is volledig terecht, want de agressie tegen zorgverleners neemt toe. Als steuntje in de rug een selectie van boektitels van Uitgeverij SWP.
Avond-, nacht- of noodklok?Omdat het virus van geen wijken weet (hoe zou dat toch komen?) en Britse toestanden in aantocht zijn, stelt het demissionaire kabinet, nu het arsenaal aan andere maatregelen ongeveer uitgeput is, een avondklok voor tussen 20.30 en 04.30 u. Het voorstel was recent onderwerp van een beschamend debat in de Tweede Kamer.
Nieuw | Gids voor (aankomende) professionals in zorg, welzijn en sociaal werkHet hoger beroepsonderwijs motiveert studenten een onderzoekende houding aan te nemen, zo niet ook zelf een toegepast onderzoek uit te voeren. Als professional heb je echter te maken met een dagelijkse stroom aan nieuwe publicaties van wetenschappelijk en praktijkgericht onderzoek. Hoe kan je deze kennis goed benutten en op de juiste waarde schatten?
Nieuw | Technologische en sociale innovatie in de ouderenzorg. De impact van COVID-19De ouderenzorg staat voor een noodzakelijke transformatie. De kosten zullen steeds meer gaan stijgen en de inzet van zorgprofessionals wordt steeds problematiseren. In 2022 wordt een tekort verwacht van 70.000 zorgprofessionals en in 2023 een tekort van 100.000/125.000 zorgprofessionals. Dat tekort zal steeds verder gaan oplopen.
Mensen met lage SEP bezoeken huisartsenpostMensen met een lage sociaaleconomische positie (SEP) blijken veel vaker gebruik te maken van de huisartsenpost dan mensen met een hoge SEP. De huisartsenpost is bedoeld als vangnet voor acute zorgvragen. Het lijkt er op dat het vangnet vaker nodig is voor mensen met een sociaaleconomisch kwetsbare positie. Dit blijkt uit het proefschrift van Nivel-onderzoeker Tessa Jansen, die daar op 11 november op promoveerde aan de Universiteit van Amsterdam.
NIEUW | Bestuurskunst. Besluiten en bijsturen in de zorgBesturen en leiding geven in de zorg vraagt om veel besluiten en bijsturing. De zorginhoud, het geld, en de gemeenschap van mensen die een organisatie vormen vragen voortdurend om onderlinge afweging. Wat moet voorgaan en op welk moment?
De AVG kan voor problemen zorgenDe AVG (bescherming persoonsgegevens) kan ook voor problemen zorgen. Want hoe kun je informatie tussen hulpverleners en netwerk uitwisselen zonder juridische problemen op te lopen.
Op je blauwe ogen: “Vol inhoud; een boek dat het verschil maakt”“Fijn, vol inhoud, speels en prachtig. Een boek dat het verschil maakt.” Het is een van de vele enthousiaste reacties na afloop van de boekpresentatie van Op je blauwe ogen. In deze nieuw verschenen bundel vind je alledaagse ervaringen, gedachten en ideeën over verbinden en vertrouwen in de zorg. Daarbij speelt de manier van kijken, de bril die je opzet wanneer je de ander ziet, een grote rol. Dan maakt het uit of je medewerker bent of je bent degene die zorg of ondersteuning krijgt.
Bestuurskunst |  Besluiten en bijsturen in de zorgBesturen en leiding geven in de zorg vraagt om veel besluiten en bijsturing. De zorginhoud, het geld, en de gemeenschap van mensen die een organisatie vormen vragen voortdurend om onderlinge afweging. Wat moet voorgaan en op welke moment?
Waarom juist dit het moment is om te werken aan leefstijlveranderingWaarom is juist nu het moment om te werken aan een positieve leefstijl? Ingrid Steenhuis en Wil Overtoom leggen uit waarom positieve leefstijlverandering zo belangrijk is en ook hoe je terugval daarin kunt voorkomen. Verder vertellen zij hoe hun boeken je daarbij helpen. Of je nu coach, behandelaar of cliënt bent. Ingrid is hoogleraar Preventie Volksgezondheid aan de Vrije Universiteit. Wil heeft jarenlange ervaring in het bedrijfsleven en meerdere verandertrajecten begeleid.
Help, onze weerstand gaat eraan!Reactie op een artikel van Timmers en Baard, Brabants Dagblad Nieuws, 16-05-2020: ‘Twentse artsen: ‘1,5 metersamenleving tast onze weerstand juist aan’.


In de beginperiode van de Coronacrisis werd de Nederlandse bevolking ondersteund door deskundige informatie van medisch specialisten (virologen, epidemiologen, anesthesiologen en intensivisten). Hun zinvolle voorlichting werd regelmatig ernstig verstoord door leken: BN-ers die, niet gehinderd door enige kennis van zaken, graag ook hun mening op tv wilden slijten.

Handhaaf handhaving!De realiteit van alledag laat zien dat er veel mensen zijn die zich aan de regels houden. Maar tegelijkertijd lapt een opmerkelijk percentage de regels aan zijn laars. En dit percentage stijgt: ‘35 procent van de mensen zegt inmiddels één van de maatregelen te hebben losgelaten. Zo’n 90 procent van de mensen ziet bij mensen in de omgeving een lichte tot sterke verslapping’ . Jo Caris en Theo Poiesz pleiten voor een aangescherpte aanpak om gedrag van mensen te sturen.
Corona en marktwerking in de zorg?Op 19 april beweerde Jan Terlouw in Buitenhof dat het gebrek aan mondkapjes het gevolg was van marktwerking. En marktwerking in de zorg, daar was hij tegen.

Op 6 mei stelt Marijke Linthorst (voormalig eerste kamerlid PVDA) in de NRC Next: ‘De wetten van de markt helpen de zorg niet vooruit’.
Tachtig en dik; economie versus gezondheid“Het besef dringt door dat de coronacrisis een lange adem heeft. In een poging de besmettingsgraad te beheersen, zijn delen van de samenleving stilgelegd. De dreigende economische en financiële gevolgen van de gekozen beleidslijn lokt diverse reacties uit. Een semi-bekende Nederlander vroeg zich onlangs openlijk af - wij parafraseren - hoeveel economische schade het redden van dikke oude rokers, die toch niet lang meer te leven hebben, waard is”, aan het woord zijn Jo Caris en Theo Poiesz. De auteurs van Visies op Zorg, gaan in hun derde coronablog in op de discussie economie versus gezondheid.
DE COVID-19 CURVE; De illusie van de klokvormTergend langzaam buigt de Corona-curve wat bij als gevolg van het feit dat de meerderheid van de Nederlanders het gedrag heeft aangepast. Een minderheid blijft de crisis halsstarrig ontkennen of bagatelliseren, heeft geen zin om zich aan de regels te houden of heeft gewoon lak aan anderen. Mogelijk neemt het virus ook hen te grazen.
Zorgexperts: 'Coronacrisis vraagt om strak geregisseerde informatievoorziening'Dagelijks wordt het aantal coronadoden- en besmettingen in Nederland vergeleken met cijfers uit onder andere Italië en China, maar dat is volstrekt zinloos. De zorg in Nederland is namelijk anders ingericht. Dat benadrukken zorgexperts Jo Caris en Theo Poiesz, auteurs van het boek Visies op zorg. Ook plaatsen zij hun vraagtekens bij een groot aantal niet-functionele berichtgevingen in de vele praatprogramma’s op tv en de inbreng van politici. Dat laatste punt haalden zij ook al in aan Visies op zorg.
Inspiratie voor een beetje plezier op Wereld Alzheimer DagIn deze door coronabeperkingen sociaal schrale tijd is het extra belangrijk om aan mensen met dementie te denken, want zij zijn eenzamer dan ooit. Daarom: sta juist nu bij hen stil, op Wereld Alzheimer Dag. Doe hen een plezier door verhalen voor te lezen die speciaal voor hen geschreven zijn en kijk gezellig samen naar de bijbehorende platen en beelden uit de voorlees-verhalenbundel Ik weet nog goed…
Acht bevrijdende woorden voor Prinsjesdag (deel 2)De afgelopen weken had ik het over de acht bevrijdende woorden die ik morgen in de Troonrede wil horen. Acht woorden die de spil vormen van de belangrijkste bedreigingen van onze individuele vrijheid en die beschrijven waar stappen moeten worden gezet om onze vrijheid niet alleen te beschermen, maar ook te herstellen en versterken. Ook van diegenen waarvoor deze veel minder vanzelfsprekend is.
Op je blauwe ogen. Verbinden en vertrouwen in de zorgHet is onmogelijk om het er niet over te hebben: verbinden en vertrouwen in de zorg. We vertrouwen soms blindelings, volstrekt naïef of vanuit noodzaak, omdat we ons afhankelijk voelen. Of geloven we gewoon echt dat de ander doet wat beloofd wordt? Verbinden en vertrouwen zijn sleutelwoorden in de zorg. Als ergens, dan daar en juist nu! De tijd waarin een pandemie ons treft.
Acht bevrijdende woorden voor Prinsjesdag (deel 1)Dinsdag 15 september is het weer Prinsjesdag en presenteert het kabinet de plannen voor het komende jaar. Jos van der Horst, auteur van het boek ‘Onze vrijheid zit in een wurggreep. En daar kunnen we wat aan doen’, kijkt er dit jaar extra kritisch naar. Zo ook naar de gezondheidszorg in Nederland.
Een verrassende kijk op Auto-immuunreactiesHet boek 'Auto-immuunreacties en het immuunsysteem' biedt een overzicht van het immuunsysteem. Voor het eerst is het mogelijk een schema te maken met alle elementen van het immuunsysteem. Dit kan vanwege al het evidence-based materiaal dat door de eeuwen heen uiterst nauwkeurig door de medische wetenschap verzameld is.
Ons zorgstelsel is hard aan herziening toe"Het is onverminderd nodig dat er kritisch wordt gekeken naar ons gezondheidsstelsel. Dat is ook precies de reden waarom ik blij ben met deze boekenreeks.” Aan het woord is Alexander Rinnooy Kan. De ex-voorzitter van de Sociaal Economische Raad (SER) nam onlangs in Nieuwspoort, net als tal van prominenten uit de politiek en de zorg, de boekenreeks 'Zorg in perspectief van de cliënt' in ontvangst.
De start-up professional:  Ondernemen als loopbaanstrategieJonge professionals hebben steeds meer moeite hun startende carrière vorm te geven. Technologische ontwikkelingen volgen elkaar zo snel op, dat de arbeidsmarkt blijvend verandert. Toekomstbestendigheid hangt daardoor steeds meer af van iemands persoonlijkheid en steeds minder van de beroepskeuze. Hoe kunnen jonge professionals zich positioneren op een arbeidsmarkt waar flexibiliteit en ondernemerschap centraal staan?
Keuze ziekenhuis voor helft kankerpatiënten geen themaIets meer dan de helft van de kankerpatiënten in Nederland heeft niet nagedacht over welk ziekenhuis het meest geschikt is voor de behandeling van hun vorm van kanker. Eén op de vijf zou achteraf iets anders hebben gedaan als het gaat om de keuze voor een ziekenhuis.
Driedelige serie: Zorg in perspectief van de cliëntGuus van Montfort (o.m. ex-ActiZ en UT) en Rob van Wylick verwonderen zich over ons huidige zorgstelsel dat onvoldoende is toegerust om te beantwoorden aan de trends die zij signaleren op het gebied van demografie, epidemiologie, macro-economie, wetenschap, technologie en het individu.
Visies op ZorgIn Visies op zorg geven Jo Caris en Theo Poiesz strategische analyses van verschillende aspecten en onderdelen van de zorgsector - overigens zonder de pretentie van volledigheid. De brede en diepgaande perspectieven bieden overzicht en inzicht voor professionals, beleidsmakers en geïnteresseerden ten behoeve van beleidsontwikkeling, beschouwingen of besluitvorming over onderwerpen en processen binnen de zorg.

Overige berichten

#IkbenPAWaar werk je? Ik kreeg de vraag met regelmaat tijdens mijn vakantie in Montenegro. Maar wat vertel ik dan? Ik werk voor een beroepsvereniging van physician assistants (PA). Een beroepsgroep die nog niet bestaat op de Balkan. Hoezo zijn er andere professionals dan de artsen en verpleegkundigen? En waarom zo’n lastige naam? Tja, moet alles dan door de dokter gedaan worden. Kan het niet anders? Dat leverde interessante discussies op.Opleiding

ArtsenAcademy VerpleegkundeAcademy FysiotherapieAcademy LogopedieAcademy