EndObesity: Europese samenwerking in de strijd tegen kinderobesitasObesitas bij kinderen is een groeiend gezondheidsprobleem. Het Europese project "EndObesity" streeft naar innovatieve strategieën voor preventie. Dr. Romy Gaillard, kinderarts en EndObesity projectleider van het Erasmus Universitair Medisch Centrum, deelt in een exclusief interview inzichten over het project.
NIEUW | De ontevreden baby. Nieuwe inzichten over voeding, slapen en huilen

De ontevreden baby is een revolutionaire, nieuwe benadering om voor je baby te zorgen. De eerste maanden na de geboorte van een baby kunnen uitputtend zijn en pogingen om tot snelle oplossingen te komen, zijn vaak een deel van het probleem. 

Geringe aantal beoordelingen van patiënten over hun zorgaanbieder of arts biedt nauwelijks keuze-informatie voor andere patiënten (Transparantiemonitor 2023).
Een ruime meerderheid van de zorggebruikers gaf in 2023 geen beoordeling over hun zorgaanbieder of arts. Transparantie over ervaringen van patiënten met zorgaanbieders en zorgverleners ondersteunt andere zorggebruikers in het maken van een goed overwogen keuze voor een behandeling of zorgaanbieder.
'Verpleeghuizen verbeteren kwaliteit van zorg'Demissionair minister Conny Helder (VWS) heeft vandaag op een bijeenkomst bij Zorggroep Charim de Eindrapportage ‘Waardigheid en trots op locatie 2018 – 2023’ ontvangen. Verpleeghuisorganisaties hebben met ondersteuning van dit programma de afgelopen vijf jaar de kwaliteit van zorg significant verbeterd.
Hoffelijk leiderschap in de gezondheidszorgHoe leidinggeven niet moet en niet mag, hebben we uit-en-te-na kunnen lezen en horen de laatste tijd. Over de recente affaires en de manier waarop we daar in onze samenleving mee omgaan, valt veel te zeggen. Een verantwoordelijke die een medewerker ter verantwoording roept, kan zomaar ten prooi vallen aan een klachtenprocedure met beschadigende afloop. En een verantwoordelijke die zich niet weet te gedragen, gaat terecht voor de bijl. Dat heeft weinig te maken met ‘adeldom’ of ‘hoge bomen’. Iedere sector, zo ook de gezondheidszorg, heeft daarin ook nog zijn bijzonderheden.
In Nederland worden behandelplannen voor patiënten veelal besproken binnen medische multidisciplinaire teams, waar collectief behandeladviezen worden geformuleerd. Deze teams zouden erbij gebaat zijn meer tijd te nemen voor het bespreken van de achtergrondinformatie en problematiek van de patiënten, de zogenoemde initiële exploratiefase. Dit leidt tot meer focus in gesprekken en snellere besluitvorming. Hiermee kan de werkdruk onder medisch specialisten verminderen, evenals de kosten die met deze overleggen gepaard gaan. Dat blijkt uit prijswinnend nieuw onderzoek van organisatiepsycholoog Margo Janssens.
Hoogleraar Meurs: 'Besturen in zorg is hachelijke onderneming'Een zorgbestuurder die schrijft en reflecteert op het vak van bestuurder dan wel de kunst van het besturen, is een hachelijke onderneming. Niet zelden wordt het een ‘management goeroe boek’ en is de eigen ervaring en het eigen gelijk leidend. Leuk om door te bladeren om het daarna weer snel weg te leggen. Dat geldt niet voor dit boek, schrijft Pauline Meurs in het boek 'Bestuurskunst'.
Hoogleraar gezondheidseconomie en dementie over Austerlitz: 'Ik zie drie lessen'Wat prachtig om de geschiedenis te lezen van de zorgcoöperatie in Austerlitz. Als je in vogelvlucht door het boek gaat, vallen er een aantal dingen op. Allereerst, wat goed dat zoveel mensen tijd en energie hebben gestoken in iets dat kennelijk diep doorvoeld werd in het dorp. Je ziet ook meteen de keerzijde. Waarom heeft het zoveel tijd en moeite gekost om iets te doen waar in alle redelijkheid niemand tegen kan zijn
4e herziene druk | Gewoon pech. Als je moeder borstkanker heeft

Wanneer je moeder borstkanker krijgt, schrik je heel erg. Je weet niet wat er allemaal gaat gebeuren. Zelfs volwassenen hebben soms geen idee. Moet je gelijk naar het ziekenhuis als je borstkanker hebt? Wat voor onderzoeken komen er? Hoe komt het dat je kanker krijgt? Wat kunnen de artsen doen? En wat gebeurt er als je moeder niet meer beter wordt? In deze herziene vierde druk is een extra hoofdstuk toegevoegd: 'Als je moeder niet meer beter wordt'.

Zorgtransformatie: innovatie en vernuftBeeld je een gezondheidszorg in waar zorgverleners gelukkiger, gezonder en productiever zijn. Waar de huidige uitdagingen - een onhoudbaar tekort aan medisch personeel, stijgende kosten en een verouderende personeelsgroep - slechts herinneringen zijn. Klinkt als een utopie? Dat is het niet. Het vraagt ons om de manier waarop we zorg leveren te herzien en vereist een combinatie van technologie, menselijke inventiviteit en de bereidheid om te veranderen.
Het geheim van beter in je vel zittenMentale gezondheid en leefstijl spelen een cruciale rol in ons algemene welzijn en zijn onlosmakelijk verbonden met de kwaliteit van ons leven. Er zijn een aantal dingen die je zelf kan doen om in je vel te zitten.
Koningin Máxima ontvangt exemplaar van ‘Austerlitz doet het zelf’

Koningin Máxima heeft uit handen van Charles Laurey het boek Austerlitz doet het zelf, hoe een dorp zijn zorg regelde ontvangen. De voorzitter van Austerlitz Zorgt overhandigde vorige week een exemplaar aan Máxima tijdens een bijeenkomst in Austerlitz. ​Het thema van deze bijeenkomst was passende zorg en de samenwerking tussen formele en informele zorg. Het initiatief kwam van Nederland Zorgt Voor Elkaar en het Zorginstituut Nederland.

Partnerschap in de zorg

Zelfmanagement
Een burger die een chronische aandoening heeft moet integreren en staat daarbij voor verschillende opgaven om daar mee om te gaan. Vaak zijn patiënten goed in staat die zelfstandig of met hulp van hun sociale omgeving te volbrengen. Er zijn ook situaties dat zij bij hun zelfmanagement ondersteuning van zorgprofessionals nodig. Veelal zijn het verpleegkundigen die deze ondersteuning bieden.

Hoe kom je tot een effectieve taakherschikking in de complexe ouderenzorg?

Waarom taakherschikking?

Door deze vergrijzing en het feit dat de kans op het ontwikkelen van een chronische ziekte groter wordt met het toenemen van de leeftijd, is het de verwachting dat het aantal ouderen met een chronische ziekte en multimorbiditeit zal toenemen. Het is niet moeilijk te constateren dat door de tekorten op de arbeidsmarkt dit een groeiend probleem gaat opleveren. Een route om hiermee om te gaan is introductie van digitale technologieën. Een andere route is de zorg bij andere professionele domeinen onder te  brengen.

Pionier en grondlegger van verpleging

Vandaag is het de ‘Dag van de Verpleging’. Op de verjaardag van de wereldberoemde Engelse Florence Nightingale (12 mei 1820) worden verplegers in zorginstellingen in het zonnetje gezet. De Britse verpleegster Nightingale wordt gezien als pionier en grondlegger van de moderne verpleging. Speciaal voor deze feestelijke dag, die door veel mensen ook wel de 'Dag van de Zorg' wordt genoemd, aandacht voor enkele boeken, waaronder het nieuwe boek. Het huis van de professionele zeggenschap. De route naar verpleegkundig leiderschap. Dit boek is speciaal geschreven voor verpleegkundigen. Daarnaast ook aandacht voor De zorg is van de patiënten en de zorgprofessionals!.

Het belang van netwerkleiderschap

Belang communicatie

Het Integraal Zorgakkoord (IZA) is gericht op het zo lang mogelijk zelfstandig thuis blijven wonen waardoor zorg wordt verplaats van ziekenhuizen en langdurige zorginstellingen naar de wijk. Door deze hervormingen en het groeiend aantal ouderen, neemt de druk op de eerstelijnszorg om passende zorg te leveren toe.

Inrichting van een effectieve (verpleegkundige) werkomgeving

Conflicterende paradigma’s

De verpleegkundige context kent twee paradigma’s: enerzijds gaat het om kostenefficiëntie en verantwoordelijkheid en anderzijds om verpleegkundige zorg die is gebaseerd op de behoeften en voorkeuren van de patiënt. De twee paradigma’s in de goede balans houden vergt een nieuwe vorm van leiderschap. 

Nieuw | Behandeling bij stress en burn-outBijna 44 procent van de werknemers in de sector zorg en welzijn ervaart een hoge tot zeer hoge werkdruk. De werkdruk loopt bovendien op, constateren zowel werknemers als werkgevers in de zorg. Wat kun je als behandelaar doen wanneer iemand de dupe is geworden van werkdruk, stijl van leidinggeven en/of eigen perfectionisme?
Nieuw | Immuno-psychiatrieEen grote groep professionals in het sociaal domein heeft te maken met mensen die psychisch kwetsbaar zijn. Prof. dr. Hemmo Drexhage, Erasmus MC, legt in zijn boek Immuno-Psychiatrie over de relatie tussen het immuunsysteem en het brein uit hoe het immuunsysteem, het brein en het hormoonstelsel bij stress samenwerken. Hij geeft nieuwe verklaringen voor psychiatrische aandoeningen, auto-immuunziekten en ook long-covid vanuit een ontregelde samenwerking: een immuunsysteem-uit-balans. Drexhage: ‘De nieuwe inzichten uit de immunopsychiatrie zorgen voor een paradigmaverschuiving in de psychiatrie.’
NIEUW | Toezichthouden in de 21e eeuw. Vertrouwen als basis voor goede governanceToezichthouders worden geconfronteerd met de gevolgen van de digitale transformatie: een toename aan veranderingen en een toename van de snelheid van die veranderingen. Van toezichthouders wordt verwacht dat ze de gevolgen van de digitale transformatie voor hun eigen organisatie kunnen beoordelen. Als gevolg van deze ontwikkelingen zullen binnen de raad van toezicht nieuwe profielen ontstaan. Een belangrijke vraag die iedere toezichthouder zich moet stellen is: namens wie houden we nu toezicht en hoe houden we daar als toezichthouder verbinding mee?
Podcastserie | Verbinden en vertrouwen in de zorg. Hoe doe je dat?

Als vervolg op het boek Op je blauwe ogen. Verbinden en Vertrouwen in de zorg is er nu de podcast Op je blauwe ogen. Zorgprofessionals uit diverse werkvelden spreken over het thema verbinden en vertrouwen en geven antwoord op de volgende vraag: Verbinden en vertrouwen in de zorg, hoe doe je dat? Een podcastaflevering duurt circa 30 minuten.

Congres Professionele Zeggenschap: de oplossing voor patiënt- en cliëntveiligheid!Kom naar dit congres dat draait om veilige zorg en Professionele Zeggenschap. De urgentie hiervoor is groot, en dat blijkt uit alarmerende cijfers. In 2019 zijn naar schatting 1018 patiënten in Nederlandse ziekenhuizen overleden als gevolg van zorggerelateerde schade die waarschijnlijk voorkomen had kunnen worden.* Dit betekent dat patiënten schade opliepen of zijn gestorven door fouten in behandelingen en zorgprocessen.
NIEUW | Beeld en werkelijkheid! Hoe werkt de sturing en bekostiging in de zorg?

Er wordt in discussies en publicaties veel gesproken en geschreven over de zorg, de zorgfinanciering, de bekostiging, de zorgverzekering, de (achterblijvende?) innovatie, volumeprikkels. Men gebruikt veel betekenissen en interpretaties van deze begrippen, waarbij niet zelden beeld en werkelijkheid door elkaar lopen. 

Herstel als reis | Zelfhulpboek voor jouw cliëntenHeb jij in je werk te maken met cliënten met psychische kwetsbaarheid? Werken aan herstel en/of persoonlijke groei kan een flinke uitdaging zijn en een levenslange reis worden waarbij de eindbestemming nog onbekend is. Cliënten kunnen dit boek gebruiken als reisgids waarbij ze zelf bepalen welke uitstapjes ze maken.
Alarmerende cijfers: verzuim door psychische klachten in 2023 hoger dan ooit

Psychische klachten drukken een steeds grotere stempel op het verzuim van Nederlandse werknemers. In het eerste kwartaal van 2023 viel ruim 26 procent van het totaal aantal verzuimdagen in de categorie psychisch verzuim. Al in 2019 luidde Arbo Unie de noodklok; destijds voorspelden we dat in 2030 een kwart van de werkenden zou uitvallen door stress- en burn-outklachten. Die alarmerende cijfers zijn nu al behaald. Als deze stijging doorzet, verwacht de Arbo dienstverlener dat in 2030 ruim een derde van de werkenden zal uitvallen door stressgerelateerde klachten.

NIEUW | 	Samen hart werken. Voor team- en organisatieontwikkelingAlleen hard werken helpt niet om met werkdruk en gestelde werkeisen om te gaan en tevreden personeel te behouden. De weg is samen ‘hart’ werken bij de uitdagingen die de organisatie tegenkomt. Medewerkers die samen hart werken, ervaren meer eenheid, verbinding en werkplezier.
Nieuw | De beschrijvende diagnose en DSM-classificatiePsychologen en orthopedagogen moeten vaak een diagnose vaststellen. Maar waaraan moet een professionele aanpak van diagnose en classificatie precies voldoen? Heeft een diagnose en classificatie alleen positieve effecten op de cliënt? Hoe zit het met stigma? Kan het ook anders? Op deze vragen worden in dit boek antwoorden gegeven.
NIEUW | Het huis van de professionele zeggenschap. De route naar verpleegkundig leiderschap

Bij Uitgeverij SWP is Het huis van de professionele zeggenschap. De route naar verpleegkundig leiderschap verschenen. V&VN-voorzitter Bianca Buurman ontving afgelopen maandag uit handen van redactieraad lid Annemarije den Hartog het eerste exemplaar. Verpleegkundigen en andere geïnteresseerden kunnen dit nieuwe boek gebruiken als praktische handleiding om professionele zeggenschap in te vullen. Daarin staat de route naar verpleegkundig leiderschap centraal.

NIEUW | Praktisch relevant onderzoek: hoe doe je dat?

Wat een plezier! Dit boek over onderzoek dat je aan het denken zet over de sociale wetenschappen en je aan de hand van voorbeelden en anekdotes doet verbazen over de methoden en technieken van onderzoek die daarin worden gebruikt. Er komen onderwerpen aan bod, zoals:

Waarom versterking van zeggenschap van professionals essentieel isBeleid rond eerstelijnszorg De Raad voor Volksgezondheid en Samenleving heeft in een recent rapport ‘De basis op orde. Uitgangspunten voor een toekomstgerichte eerstelijnszorg’ onder meer aangegeven dat professionals ruimte moeten hebben om het beleid rond de eerstelijnszorg te kunnen beïnvloeden.
Boekrecensie: Ontwerp voor digitale transformaties van (zorg)organisaties

Opschaling van digitale zorg

Opschaling van doelmatige digitale zorg is een groot thema in het Integrale Zorgakkoord. Het moet vooral bijdragen aan de toegankelijkheid en betaalbaarheid van de zorg. Die staan onder druk door groeiende arbeidstekorten enerzijds en de verwachte groei van de zorg door demografische effecten anderzijds. Dit zijn bekende teksten. Ze maken de publicatie van het boek Ontwerp voor digitale transformaties van (zorg)organisaties door Jeninga en Woldendorp (2022) des te interessanter. Want het is relatief makkelijk om die doelen op te schrijven, maar veel moeilijker om ze te realiseren. 

Wat is eigenlijk gezondheid en hoe geef je invulling aan gezondheid?Volgens de gezondheidsdefinitie van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) uit 1948 is eigenlijk is bijna niemand gezond. Deze definitie luidt namelijk: Gezondheid is een toestand van volledig fysiek, geestelijk en sociaal welbevinden en niet van louter het ontbreken van ziekte. Een andere definitie die eigenlijk logischer is (we zijn gelijk wat gezonder) is (Jadad): het vermogen van individuen of gemeenschappen om zich aan te passen aan de onvermijdelijke fysieke, mentale en sociale uitdagingen die bij het leven horen. Hiermee is gezondheid een vaardigheid die hoort bij de eigen identiteit.
Eerste hulp bij kanker in het gezinAls een ouder getroffen wordt door kanker, heeft dat ook invloed op de kinderen. De taak- en rolverdeling in het gezin verandert. Er zijn zorgen en onzekerheden. Mede daarom is er door de Stichting Langs de Zijlijn en de gemeente Dronten een brochure gemaakt om gezinnen te helpen. In de brochure is onder meer aandacht voor een boek en werkboek dat families helpt.
NIEUW | Werk samen! De professionele aanpak in het publieke domeinSamenwerking is de spil van bijna alle menselijke prestaties en hoort bij ons zoals vliegen hoort bij vogels. Vogels hebben geen hoogtevrees en vliegen op grote hoogte, zonder angst voor de diepte en de val. Hoe anders gaan wij om met samenwerking. Ook al hoort dit bij onze menselijke natuur, de diepte en de val houden ons voortdurend bezig. Broodnodige samenwerking wordt vaak vermeden of dichtgetimmerd in procedures en regels.
NIEUW | De zorg is van de patiënten en de zorgprofessionals!

De zorg is het domein van de patiënten en de zorgprofessionals! De dynamiek in de zorg – zoals, innovatie, kwaliteitsontwikkeling en efficiency – ontstaat dan ook in de relatie tussen patiënt en zorgprofessional. Deze dynamiek wordt in zeer grote mate ondersteund en mede gestuurd door de technologische en wetenschappelijke ontwikkelingen, die zorgprofessionals aanbieden aan hun patiënten.

Pijn en Emotie - inzicht in de rol van emoties bij het ontstaan en voortbestaan van pijnDat pijn en emotie gelinkt zijn aan elkaar staat duidelijk omschreven in definitie van de International Association on the Study of Pain. Maar hoe verhouden ze zich tot elkaar? Ben je ook benieuwd naar de rol van emotie bij pijn, wat hierover bekend is en wie hier al mee werkt? We hopen op 12 oktober vanaf 17.30 de nieuwste kennis met je te mogen delen en je te verrassen met gelijk bruikbare informatie en inzichten!
Alle effectieve preventie interventies op één website

Wie investeert in preventie, wil dat het effect heeft. Op de website www.oogvoorpreventie.nu worden alle effectieve preventieve acties geordend gepresenteerd.


Overige berichten

#IkbenPAWaar werk je? Ik kreeg de vraag met regelmaat tijdens mijn vakantie in Montenegro. Maar wat vertel ik dan? Ik werk voor een beroepsvereniging van physician assistants (PA). Een beroepsgroep die nog niet bestaat op de Balkan. Hoezo zijn er andere professionals dan de artsen en verpleegkundigen? En waarom zo’n lastige naam? Tja, moet alles dan door de dokter gedaan worden. Kan het niet anders? Dat leverde interessante discussies op.


Nooit meer burn-out

Ontwerp voor digitale transformaties van (zorg)organisaties

De patient terug van weggeweest