Agenda

Agenda

 

Training Een rugzak vol gespreksvormen om te praten met kinderen in scheidingssituaties

Datum:17 februari, 2022
Locatie:Logavak Amsterdam
Website:https://www.logavak.nl/aanbod/3/266/1758/praten-met-kinderen-over-scheiding
Beschrijving:Waar ouders scheiden, scheiden de kinderen mee. De gehele gezinssituatie verandert en afhankelijk van de heftigheid van de scheiding, zijn er gevolgen voor de ontwikkeling van het kind op korte en langere termijn. Onder andere de emotionele ontwikkeling van een kind kan onder druk komen te staan, waarbij loyaliteit (naar ouders en netwerk) een belangrijke rol speelt. Professionals ervaren terughoudendheid om met kinderen te praten over de scheiding, omdat de zorg bestaat dat het kind hierdoor nog meer belast wordt. Echter, niets is minder waar. Uit diverse studies blijkt dat veel kinderen met terugwerkende kracht het gevoel hebben onvoldoende gehoord te zijn in een voor hen turbulente periode. Elke (jeugd-)professional heeft de plicht en de verantwoordelijkheid om zicht te krijgen op het kind en om het kind een stem te geven. Daarnaast heeft de professional ook de taak om het probleembesef en de verantwoordelijkheid van ouders te vergroten.Opleiding

ArtsenAcademy VerpleegkundeAcademy FysiotherapieAcademy LogopedieAcademy