BLOG: Rapport ‘Productmarkt Ziekenhuiszorg’ biedt ACM nieuwe kijk op ziekenhuiszorg

Dertien procent van de zorg in de Nederlandse ziekenhuizen bestaat uit topreferente en complexe zorg, zeventig procent uit niet-complexe zorg. Voor de resterende producten is het niet goed mogelijk gebleken deze in te delen. Dertig procent van de totale ziekenhuiszorg zou buiten het ziekenhuis kunnen plaatsvinden, omdat dat nu ook al in particuliere klinieken gebeurt. Dat staat in het rapport ‘Productmarkt Ziekenhuiszorg’, dat in opdracht van de ACM is uitgevoerd door SiRM en Twynstra Gudde en onlangs uitkwam.
BLOG: Rapport ‘Productmarkt Ziekenhuiszorg’ biedt ACM nieuwe kijk op ziekenhuiszorg

 

Verder worden in het rapport met betrekking tot ‘samenwerking in de ziekenhuiszorg’ negentien clusters onderscheiden. Zes van deze clusters kunnen mogelijk als productmarkt worden afgebakend. Deze clusters hebben qua zorg weinig samenhang met andere specialismen en worden al door particuliere klinieken (ZBC’s) aangeboden. Het gaat om oogheelkunde, orthopedie, KNO, dermatologie, reumatologie en plastische chirurgie.

Het onderzoek is uitgevoerd op basis van de analyse van 14 miljoen DOT’s in 2014, omdat de ACM bij de beoordeling van fusies en samenwerkingen in de ziekenhuissector tot op heden de afbakening hanteert van ‘algemene klinische ziekenhuiszorg’, ‘algemene niet-klinische ziekenhuiszorg’ en ‘topzorg’. In dat kader vroeg de ACM zich af of het nodig is om in de toekomst een andere indeling te gebruiken. Tussen complexe en niet-complexe ziekenhuiszorg bestaat een groot verschil.

Complexe zorg vraagt ervaren medici, hoogwaardige kennis, veelal multidisciplinaire samenwerking, tijd aan onderzoek, behandeling en nazorg, en is technologie- en kostenintensief. Niet-complexe zorg kenmerkt zich in nagenoeg alle gevallen door een exacte en snelle diagnose, maatwerk behandel- en zorgplan en is minder kostenintensief. De resultaten van de behandeling zijn, afhankelijk van de risico’s, veelal vooraf bekend bij de patiënt.

Alhoewel in het rapport is aangegeven dat er geen eenduidige definitie bestaat van complexe en niet-complexe zorg, biedt het een verhelderend inzicht in de zwaarte en diversiteit van de zorg. Sommige ziekenhuizen richten zich meer op complexe zorg, en andere op basiszorg of op bepaalde specialismen. Ziekenhuizen maken ook steeds meer deel uit van netwerken en werken samen met bijvoorbeeld huisartsen. Zo kan bijvoorbeeld de voor- en nazorg in het ene ziekenhuis en de operatie in het andere ziekenhuis plaatsvinden.

Deze uitkomsten kunnen in de toekomst een belangrijke basis vormen voor het toetsen van toekomstige fusies en samenwerking in de ziekenhuiszorg (en wellicht daarbuiten).

De uitkomsten geven een indicatie voor een mogelijke herinrichting van de ziekenhuiszorg. Immers het hoge percentage ‘niet-complexe zorg’ biedt ACM ruimte vernieuwende ziekenhuiszorgvormen te toetsen. 

Henk Handlogten is Adviseur/trainer in Medische en Zorg Model Innovatie, Organisatie Design en Inspirerend Leiderschap. info@handelton.nl / www.handelton.nlNaar homepageRelevante categorieën:Nooit meer burn-out

Ontwerp voor digitale transformaties van (zorg)organisaties

De patient terug van weggeweest