De (on)zin van screening op kindermishandeling in de spoedeisende medische zorg.

Tien jaar geleden werd screening op kindermishandeling verplicht gesteld in de spoedeisende medische zorg. Inmiddels is een aantal onderzoeken verricht naar de validiteit van deze screening en daaruit blijkt een lage positief en negatief voorspellende waarde van de screening.
De (on)zin van screening op kindermishandeling in de spoedeisende medische zorg.

Wat betekent deze informatie? Moeten we stoppen met de screening of kunnen we de screening anders inrichten? Hoe zorgen we dat we aan de ene kant geen kinderen missen en aan de andere kant ouders niet ten onrechte beschuldigen? Inmiddels is een richtlijn gepubliceerd waarin de aanbeveling wordt gedaan om te blijven screenen maar slechts met 2 vragen.

Prof.dr. Elise M. van de Putte, Medisch hoofd Ambulante Zorg, Kinderarts Sociale Pediatrie, Onderzoeker, UMC Utrecht behandelt dit thema tijdens het congres Huiselijk Geweld.

Informatie over deze bijeenkomst via deze paginaNaar homepage

Opleiding

ArtsenAcademy VerpleegkundeAcademy FysiotherapieAcademy LogopedieAcademy