Den Hollander nieuwe voorzitter RvB Tergooi

In de raad van bestuur van Tergooi zal per 1 mei een voorzitterswissel plaatsvinden. Ruurd Jan Roorda heeft besloten om het voorzitterschap neer te leggen en verder te gaan als lid van de Raad van Bestuur. Hij wil zo ruimte creëren om tot een herstel van verhoudingen te komen tussen de RvB en de medische staf. Het voorzitterschap wordt overgenomen door het lid van de raad van bestuur, Hans den Hollander.
Den Hollander nieuwe voorzitter RvB  Tergooi

 

Volgens Roorda is de achterliggende periode intensief geweest voor Tergooi. Voor medewerkers en ook voor hem als voorzitter van de raad van bestuur. In die periode zijn de verhoudingen in de samenwerking tussen de voorzitter van de raad van bestuur en de medische staf onder druk komen te staan. Roorda: ‘Ik vind het belangrijk dat die relatie snel herstelt. In het belang van het ziekenhuis wil ik daarvoor de ruimte geven’. De raad van toezicht heeft lid van de raad van bestuur Hans den Hollander gevraagd op 1 mei het voorzitterschap op zich te nemen.

De raad van toezicht van Tergooi respecteert het besluit van Roorda. Jim Emanuels, voorzitter van de raad van toezicht: ‘Tergooi is Ruurd Jan Roorda veel dank verschuldigd voor zijn inzet in de afgelopen jaren voor het ziekenhuis. Hij heeft als voorzitter veel bereikt in de achterliggende ruim vijf jaar. Het vergt moed en is te waarderen dat hij in het belang van Tergooi deze stap maakt’.

De raad van toezicht buigt zich binnenkort over de toekomstige invulling van de bestuurlijke topstructuur. Emanuels: ‘We nemen nu de tijd en ruimte om de definitieve bestuurlijke inrichting van het ziekenhuis in rust uit te werken. Dat gebeurt in nauw overleg met de raad van bestuur, het medisch stafbestuur, de verpleegkundige adviesraad, de ondernemingsraad en de cliëntenraad.’

Het besluit van Roorda heeft tot gevolg dat hij als lid van de raad van bestuur een deels andere portefeuille zal gaan vervullen. De precieze portefeuilleverdeling binnen de raad van bestuur zal voor 1 mei in samenspraak met de raad van toezicht meer in detail worden bepaald. Hierbij zal tevens worden geanticipeerd op te verwachten ontwikkelingen met betrekking tot de governance en besturingsmodellen in de zorgsector.

[Foto: LinkedIn]

 Naar homepageRelevante categorieën:

RvB |


Nooit meer burn-out

Ontwerp voor digitale transformaties van (zorg)organisaties

De patient terug van weggeweest