Driedelige serie: Zorg in perspectief van de cliënt

Guus van Montfort (o.m. ex-ActiZ en UT) en Rob van Wylick verwonderen zich over ons huidige zorgstelsel dat onvoldoende is toegerust om te beantwoorden aan de trends die zij signaleren op het gebied van demografie, epidemiologie, macro-economie, wetenschap, technologie en het individu.
Driedelige serie: Zorg in perspectief van de cliënt

Zo verandert de rol van de consument snel, nu mensen met behulp van nieuwe technologie steeds meer zelf de regie nemen: de consument wordt deels producent van zijn eigen zorg oftewel ‘prosument’.
De auteurs introduceren mevrouw Janssen uit Emmen om de menselijke maat van het zorgstelsel niet uit het oog te verliezen. Haar casus loopt als een rode draad door het betoog om te laten zien welke gevolgen veranderingen hebben voor het individu.
 
De ontwikkelingen komen in drie verschillende essays aan de orde. Samen vormen zij één geheel dat beter inzicht geeft in het zorgstelsel. In combinatie met de aanbevelingen van de auteurs, die onder meer pleiten voor één overkoepelende zorgwet, kwaliteitswetgeving en een nieuw bekostigingssysteem, zijn wij beter voorbereid op de toekomst.

Het prosumentenmodel: van vóór via mét naar dóór de cliënt

II Ruimte voor realistische zorgfinanciering op maat

III Toekomstbestendige zorg vereist herziening wet- en regelgeving

 Naar homepage

Opleiding

ArtsenAcademy VerpleegkundeAcademy FysiotherapieAcademy LogopedieAcademy