Geestelijke verzorging in de eerstelijn

Veel patiënten komen bij de huisarts met klachten en problemen die eigenlijk om een goed gesprek vragen. Maar hoe bepaal je als huisarts nu of je dit gesprek zelf voert, of beter kunt doorverwijzen? Een hoe bepaal je of een patiënt beter geholpen kan worden door een psycholoog, een geestelijk verzorger of een vrijwilliger met een luisterend oor?

Om een praktisch antwoord op deze vragen te vinden start de Universiteit voor Humanistiek in Utrecht, Amsterdam en Rotterdam een driejarig onderzoek waarbij aangesloten wordt bij lokale huisartsen praktijken die al bezig zijn om aandacht voor zingeving een plaats te geven in de zorg. 

Doel is om een verwijzingstool te ontwikkelen voor huisartsen, geestelijk verzorgers in de drie praktijken zo te ondersteunen dat ze geïntegreerd met andere professionals kunnen samenwerken, effecten van deze aanpak te meten, en succesfactoren te identificeren die op andere locaties toegepast kunnen worden.

Het onderzoek wordt gefinancierd door ZonMW en vindt plaats onder leiding van hoogleraar Zorgethiek prof. dr. Carlo Leget, in samenwerking met Hogeschool VIAA en Hogeschool Windesheim in Zwolle. De projectgroep bestaat verder uit promovenda Annelieke Damen MA en Dr. Carmen Schuhmann (UvH); dr. René van Leeuwen en dr. ir. Carriene Roorda-Lukkien (VIAA), dr. Theo van Leeuwen (Windesheim), en drs. Marc Rietveld (VGVZ). 

 

Bron: UvHNaar homepage

Opleiding

ArtsenAcademy VerpleegkundeAcademy FysiotherapieAcademy LogopedieAcademy