Installatie nieuwe lector Openbare Geestelijke Gezondheidszorg Hanzehogeschool Groningen

Op woensdag 4 maart wordt dr. Gert Schout officieel geïnstalleerd als lector Openbare Geestelijke Gezondheidszorg (OGGz) van de Hanzehogeschool Groningen.
Het lectoraat Openbare Geestelijke Gezondheidszorg
Het lectoraat is tot stand gekomen op initiatief van de Gemeente Groningen. Daarnaast werken Lentis, Verslavingszorg Noord-Nederland, de woningbouwverenigingen De Huismeester, Aedes en Lefier mee aan dit project. Het lectoraat is verbonden aan de Academie voor Verpleegkunde van de Hanzehogeschool Groningen en houdt zich bezig met het versterken van de zorg aan mensen die moeilijk bereikbaar zijn voor de hulpverlening. Samen met betrokkenen uit de praktijk van de OGGz wordt kennis ontwikkeld. Kennis die moet leiden tot initiatief, daadkracht en herstel van vertrouwen in de voorzieningen.

De lector Openbare Geestelijke Gezondheidszorg
Gert Schout (1959) is op verschillende plaatsen in Nederland betrokken geweest bij het opzetten, trainen en evalueren van lokale zorgnetwerken in de OGGz. Hij schreef boeken en publiceerde in verschillende vakbladen over onderwerpen die te maken hebben met de zorg voor sociaal kwetsbare mensen. In 2007 promoveerde hij bij de Rijksuniversiteit Groningen op een onderzoek naar de wisselwerking tussen zorgvermijding en zorgverlamming.

Bron: Hanzehogeschool Groningen


Naar homepage
Nooit meer burn-out

Ontwerp voor digitale transformaties van (zorg)organisaties

De patient terug van weggeweest