Is de eed van Hippocrates opnieuw aan vernieuwing toe?

Als het aan de Nieuw-Zeelandse arts Sam Hazledine ligt, wordt de aloude eed van Hippokrates binnenkort wereldwijd vervangen door een moderne versie ervan. Met het afleggen van deze eed verplichten artsen zichzelf bepaalde beroepsregels te zullen handhaven. Sam Hazledine vond het hoog tijd voor een rigoureuze aanpassing, waarbij de arts verklaart ook zijn eigen gezondheid stevig in acht te zullen nemen bij het uitoefenen van zijn beroep. Zijn initiatief is algemeen omarmd en inmiddels unaniem bekrachtigd door de World Medical Association.
Is de eed van Hippocrates opnieuw aan vernieuwing toe?

Hazledine vond dat veel van zijn collega’s hun eigen welzijn veronachtzamen, met grote gevolgen van dien, zoals stress, burn-out en zelfs suicidaal gedrag. Zijn voorstel tot aanpassing van de eed werd tijdens de algemene vergadering van de World Medical Association met algemene stemmen aangenomen.

 

De eed, die in ons land al in 1878 werd ingevoerd,  is vernoemd naar de Griekse arts Hippocrates, die omstreeks 400 v.Chr. zijn leerlingen van het Asklepieion op het eiland Kos deze belofte liet afleggen. Er bestaan verschillende vormen van de artseneed van de grondlegger van de westerse geneeskunde. De huidige eed van de KNMG lijkt — naar de letter van de tekst genomen — weinig meer op de oorspronkelijke versie van de eed van Hippocrates. Het verbod op euthanasie en abortus provocatus is niet meer in de nieuwe eed opgenomen. Uit de nieuwe eed blijkt respect van de medicus voor het leven, inclusief de dood, die naar de huidige maatstaven voor een arts eveneens deel uitmaakt van het menselijk bestaan. In Nederland werken de artsen van het kleinere Nederlands Artsenverbond nog wel steeds op basis van de oorspronkelijke eed van Hippocrates.

 

BronberichtNaar homepage

Opleiding

ArtsenAcademy VerpleegkundeAcademy FysiotherapieAcademy LogopedieAcademy