Laat patiënt zelf Elektronisch Patiënten Dossier aanvullen

In de zorg neemt digitalisering toe: het Elektronisch Patiëntendossier (EPD), de teleconsulten en patiëntenportals van ziekenhuizen zijn daar voorbeelden van. Prof. Guus Schoonman, die de bijzondere leerstoel Digitale Communicatie in de Klinische Praktijk aanvaardt, bepleit een grotere rol daarin van de patiënt: zo zou hij/zij in staat moeten worden gesteld zelf aanvullingen te doen in zijn dossier. Verder moet er beter worden gekeken naar hoe de gevolgen van digitalisering uitpakken voor de zorgverlener, die meer digitalisering als een keurslijf en tijdbelasting kan ervaren. Dat stelt Schoonman in zijn oratie.

 

 
 
Schoonman richt zich op de digitale samenwerking tussen patiënt en zorgverlener en op de ondersteuning van zorgverleners bij de digitale transitie. Dat kan bijvoorbeeld door ‘gedeelde dossiervoering’ (shared record keeping), waarbij de patiënt een meer actieve rol gaat krijgen naast de zorgverlener. Dit kan diverse voordelen hebben. De patiënt verdiept zich meer in zijn of haar medische toestand en zal meer betrokken zijn bij de zorg.
 
Voor die succesvolle gedeelde besluitvorming is het belangrijk dat zorgverleners het perspectief van de patiënt op hun medische probleem begrijpen. Het centrale idee van Schoonmans ‘Prepare project’ is om patiënten te vragen opmerkingen toe te voegen aan de verwijsbrief van de huisarts voor het ziekenhuis, zodat ze hun mening, waarden, voorkeuren en verwachtingen laten opnemen in het EPD.
 
Een tweede vervolgproject, ‘Digital onboarding’, kunnen ziekenhuizen het patiëntenportaal steeds vaker inzetten als communicatiekanaal tussen patiënt en zorgverlener. Een patiënt kan als hij of zij voor de eerste keer in het ziekenhuis komt veel van de gevraagde gegevens thuis al invullen.
 
Kernwaarden in de zorg
Maar wat goed is voor het zorgstelsel of een zorgorganisatie is niet per se nuttig voor een individuele zorgverlener. Zo kan een goed werkend EPD een zorgorganisatie een stuk efficiënter, transparanter of beter bestuurbaar maken, maar voor een individuele zorgverlener juist meer als een keurslijf aanvoelen. Bij implementatie van digitale innovatie in de zorg moet daarom ook naar de gevolgen voor het werk van de zorgverlener worden gekeken. Schoonman stelt dat altijd bij het leveren van digitale zorg de kernwaarden voorop moeten blijven staan.
 
Guus Schoonman (1974 Deventer) studeerde geneeskunde in Leiden, waar hij ook promoveerde en zijn opleiding neurologie volgde. In 2013 ging hij werken als neuroloog aan het Elizabeth-Tweesteden Ziekenhuis in Tilburg. Sinds 1 mei 2023 is hij als bijzonder hoogleraar verbonden aan de Tilburg University bij het departement Communicatie en Cognitie van de Tilburg School of Humanities and Digital Sciences.
 
 


Naar homepage
Nooit meer burn-out

Ontwerp voor digitale transformaties van (zorg)organisaties

De patient terug van weggeweest