Nieuw | Gids voor (aankomende) professionals in zorg, welzijn en sociaal werk

Het hoger beroepsonderwijs motiveert studenten een onderzoekende houding aan te nemen, zo niet ook zelf een toegepast onderzoek uit te voeren. Als professional heb je echter te maken met een dagelijkse stroom aan nieuwe publicaties van wetenschappelijk en praktijkgericht onderzoek. Hoe kan je deze kennis goed benutten en op de juiste waarde schatten?
Nieuw | Gids voor (aankomende) professionals in zorg, welzijn en sociaal werk


Onderzoeksresultaten spreken elkaar soms tegen. Er is twijfel over de validiteit en betrouwbaarheid van de kennis. De kennis van experts staat ter discussie. Wat is dan verstandig? Hoe schat je bestaande en nieuwe kennis op waarde? Wat betekent dit voor je handelen als professional? Hoe spreek je daarover met collega’s, op het werk of in je beroepsvereniging? Waar haal je aanvullende informatie? Hoe scheid je het kaf van het koren?

Dit boek richt zich op (aanstaande) verpleegkundigen, sociaal werkers, welzijnswerkers, vaktherapeuten en paramedici als fysiotherapeuten, logopedisten et cetera. Het geeft inzicht in nut, relevantie en toepassing van nieuwe kennis voor de beroepsuitoefening. Als gids maakt het jonge professionals wegwijs in een ook voor onderzoekers nogal onoverzichtelijke wereld.  

Wetenschappelijk onderzoek, innovatie en kritische reflectie zijn van groot belang voor de praktijk. In elf casussen leggen ervaren onderzoekers, die verbonden zijn aan een hogeschool, uit hoe zij de praktijk ondersteunen. Hun boodschap is duidelijk: kennis werkt.

Lees meer en bestel Wetenschap en Praktijk bij Uitgeverij SWP. 

Over de auteur
Jaap van der Stel is Lector GGZ (psychische gezondheidszorg) Hogeschool Leiden en heeft jarenlang gewerkt in zorginstellingen. Eerder schreef hij onder meer Herstel als leerproces, Perfectionisme & Veerkracht bij klimaatverandering.

Lees meer en bestel Wetenschap en Praktijk bij Uitgeverij SWP. Naar homepage
Nooit meer burn-out

Ontwerp voor digitale transformaties van (zorg)organisaties

De patient terug van weggeweest