Ozempic en zijn collega's bieden steeds meer voordeel voor meer aandoeningen

In de afgelopen twee jaar is Ozempic een populair middel geworden voor gewichtsverlies. Maar dit en soortgelijke medicijnen, zoals Wegovy, Mounjaro en Zepbound, zijn meer dan alleen hulpmiddelen voor gewichtsverlies.
Ozempic en zijn collega's bieden steeds meer voordeel voor meer aandoeningen

 

Wetenschappers denken dat deze medicijnen een revolutie gaan veroorzaken in verschillende medische velden, zoals cardiologie  - waar het risico op hartfalen reduceert, en endocrinologie.

Er is de laatste paar jaar ook gekeken naar effecten  bij ziektes zoals Alzheimer, leveraandoeningen, polycysteus-ovariumsyndroom en zelfs huidaandoeningen. De vooruitzichten lijken hier ook positief. Deze medicijnen kunnen  levens op een goede manier verlengen, miljarden aan medische kosten besparen en de volksgezondheid drastisch veranderen. 

In maart van dit jaar besloot de Amerikaanse FDA voorschrijven van Wegovy mogelijk te maken om het risico op hartproblemen te verminderen, in elk geval bij mensen met obesitas. In mei  toonde een studie aan dat de werkzame stof in Ozempic het risico op complicaties bij chronische nierziekten kan verlagen. Recenter nog bleek uit twee onderzoeken dat tirzepatide, de stof in Mounjaro en Zepbound, de symptomen van slaapapneu kan verbeteren.

Het klinkt misschien te mooi om waar te zijn dat één medicijn zoveel verschillende ziektes kan behandelen. Bij deze medicijnen, de GLP-agonisten, valt nog genoeg te ontdekken voor nieuwere ewn verbeterde toepassingen. Naar homepage
Nooit meer burn-out

Ontwerp voor digitale transformaties van (zorg)organisaties

De patient terug van weggeweest