Patiënten beoordelen weinig

Geringe aantal beoordelingen van patiënten over hun zorgaanbieder of arts biedt nauwelijks keuze-informatie voor andere patiënten (Transparantiemonitor 2023).
Een ruime meerderheid van de zorggebruikers gaf in 2023 geen beoordeling over hun zorgaanbieder of arts. Transparantie over ervaringen van patiënten met zorgaanbieders en zorgverleners ondersteunt andere zorggebruikers in het maken van een goed overwogen keuze voor een behandeling of zorgaanbieder.

Het delen van ervaringen over zorgaanbieders gebeurt nog niet vaak en draagt daardoor nauwelijks bij aan de beschikbare keuze-informatie voor patiënten. Dit blijkt uit een deelstudie van de Nivel Transparantiemonitor naar waarderingen van zorggebruikers.

De Transparantiemonitor 2018-2023 van het Nivel is een meerjarige project dat zich richt op de vraag hoe transparantie van zorg zich ontwikkelt en wat dat oplevert. Binnen dit project kijken we naar beschikbaarheid en bruikbaarheid van informatie over (kwaliteit van) behandelingen en (kwaliteit van) zorgaanbieders en zorgverleners. Informatie over de kwaliteit van zorgaanbieders en zorgverleners is onder andere beschikbaar op de website ZorgkaartNederland. Patiënten kunnen hier hun ervaringen delen en geven daarmee inzicht in hoe zij de geleverde zorg ervaren. Deze informatie kan andere zorggebruikers ondersteunen in hun keuze voor een zorgaanbieder of zorgverlener. In dit onderzoek vroegen we aan zorggebruikers in welke mate zij in 2023 een waardering hebben gegeven over hun zorgaanbieders.

Maar weinig beoordeling over zorgaanbieders beschikbaar

Slechts één op de tien patiënten (11%) gaf een beoordeling over zijn of haar ervaring met een zorgaanbieder of zorgverlener. Deze beoordelingen gaan vooral over de huisartsenpraktijk of het ziekenhuis (7%), of over de behandelend arts (3%). De meeste patiënten die een beoordeling gaven, deden dit vooral op uitnodiging (61%). Slechts een klein deel hiervan (2%) liet online een beoordeling achter, bijvoorbeeld op de website van ZorgkaartNederland (1%). Het beoordelen van een zorgaanbieder of arts gebeurt te weinig om substantieel te kunnen bijdragen aan het keuzeproces dat patiënten doorlopen met het kiezen voor een behandeling of zorgverlener.

Meeste zorggebruikers die al een beoordeling geven, hebben een (zeer) positieve ervaring in de zorg

De meeste zorggebruikers (80%) die een beoordeling gaven over een zorgaanbieder of arts, hadden een (zeer) positieve ervaring. Ongeveer één op de tien (8%) had een neutrale ervaring. Van de patiënten die hun ervaringen over hun zorgaanbieder of arts deelden had slechts één op de tien (11%) een negatieve ervaring en één op de honderd (1%) een zeer negatieve ervaring.

 

Bron: NIVEL



Naar homepage




Nooit meer burn-out

Ontwerp voor digitale transformaties van (zorg)organisaties

De patient terug van weggeweest