Petitie | Meer onderzoek naar (onverklaarde) gezondheidsklachten van vrouwen

Veel vrouwen hebben langdurige gezondheidsklachten die niet adequaat worden behandeld, soms onterecht gepsychiatriseerd en afgedaan als burn-out, stress of: het zit tussen je oren. Onvoldoende kennis over vrouwspecifieke ziektes, of sekse- en genderverschillen bij algemene ziektes is de oorzaak.

 

Wij

heel veel ervaringsdeskundige vrouwen

constateren

 • Dat 75% van de patiënten met schildklierafwijkingen, reuma en andere auto-immuunziekten vrouw is en
 • ze twee keer zo vaak de diagnose depressie krijgen, 
 • vaker chronische ziektes hebben, 
 • meer medicijnen gebruiken, 
 • vaker de huisarts bezoeken en 
 • vaker bijwerkingen medicijnen hebben en 
 • men niet goed weet hoe dat komt. 
 • Er is te weinig onderzoek gedaan naar het vrouwenlichaam. - Veel hormoongerelateerde klachten worden daardoor niet herkend.
 • Vrouwen leven langer dan mannen, maar vooral in minder goede gezondheid en minder goede kwaliteit van leven.

en verzoeken

 • Dat er meer onderzoek wordt verricht naar gezondheidsklachten van de vrouw, cyclus- en hormoongerelateerd, zowel de lichamelijke als de psychische klachten. Ook aandacht voor autoimmuunaandoeningen. 

 • Het oprichten van specialistische centra en specifiek daarvoor opgeleide artsen zodat vrouwen beter worden gediagnosticeerd en behandeld.

Teken hier de petitie. Naar homepage
Nooit meer burn-out

Ontwerp voor digitale transformaties van (zorg)organisaties

De patient terug van weggeweest