Pijn en Emotie - inzicht in de rol van emoties bij het ontstaan en voortbestaan van pijn

Dat pijn en emotie gelinkt zijn aan elkaar staat duidelijk omschreven in definitie van de International Association on the Study of Pain. Maar hoe verhouden ze zich tot elkaar? Ben je ook benieuwd naar de rol van emotie bij pijn, wat hierover bekend is en wie hier al mee werkt? We hopen op 12 oktober vanaf 17.30 de nieuwste kennis met je te mogen delen en je te verrassen met gelijk bruikbare informatie en inzichten!
Pijn en Emotie - inzicht in de rol van emoties bij het ontstaan en voortbestaan van pijn

 

Het is inmiddels bekend dat pijn in onze hersenen wordt gemaakt en is bedoeld als beschermsignaal om ons te beschermen tegen gevaar of dreigend gevaar. De rol van gevoelens en emoties in het ontstaan en voortbestaan van pijnklachten is echter nog onderbelicht.

 

Het beschermsysteem kan zich door een (onbewust) emotioneel conflict in een aanhoudende over-beschermstand bevinden.  Deze emotionele spanning kan zich lichamelijk uiten, vaak in de vorm van pijn of vermoeidheid. Er kunnen allerlei omstandigheden zijn waardoor het beschermsysteem overactief blijft en klachten aanhouden. De emotionele spanning die hieruit voortkomt zorgt ervoor dat mensen in een vervelende vicieuze cirkel terecht kunnen komen.

Het is dan belangrijk om heel nauwkeurig te kijken waar de onveiligheid vandaan komt die aanleiding is voor het chronisch worden van de pijn.

 

Wanneer er bijvoorbeeld sprake is van aanhoudende pijn door onbewust opgeslagen negatieve (jeugd) ervaringen, is er iets anders nodig dan wanneer er angst is voor toename van de pijn en onveilige gedachten over de belastbaarheid van het lichaam. Bij allebei de scenario’s speelt emotionele spanning een cruciale rol maar er voor beide scenario’s zal een heel verschillende aanpak vereist zijn om tot pijnvermindering te komen.

 

Het (h)erkennen van emoties die spelen en zal een meerwaarde geven bij de behandeling van mensen met aanhoudende klachten.

 

Dit symposium is bestemd voor: Huisartsen, praktijkondersteuners, specialisten, behandelaren (o.a. psychologen, maatschappelijk werkenden, fysio-, ergo- en oefentherapeuten, coaches) en ervaringsdeskundigen rondom het thema aanhoudende (pijn) klachten (ALK).

 

Organisatie: Kitty Rumping, Eugenie de Ruiter en Louis Zantema zijn alle drie experts en gepubliceerde auteurs op het gebied van aanhoudende pijnklachten.  Ze geloven er alle drie in dat het open stellen van kennis en bundelen van krachten tot het best mogelijke resultaat leidt. Ondanks hun verschillende achtergronden leidde hun gedeelde interesse in emoties en pijn tot het organiseren van dit eerste symposium.

 

Voor informatie en aanmelden kijk op de website Pijn en emotieNaar homepage
Nooit meer burn-out

Ontwerp voor digitale transformaties van (zorg)organisaties

De patient terug van weggeweest