Pre-order 'De zorg is van de patiënten en de zorgprofessionals!'

Guus van Montfort komt binnenkort met een nieuw boek "De zorg is van de patiënten en de zorgprofessionals!" Het boek komt in november, maar bestel nu alvast met de lage introductieprijs.


Pre-order 'De zorg is van de patiënten en de zorgprofessionals!'

De zorg is ten principale van patiënten en zorgprofessionals.  De dynamiek in de zorg - zoals. innovatie, kwaliteitsontwikkeling en efficiency - ontstaat ook in deze relatie. Daarbij in zeer grote mate ondersteund en mede gestuurd door de “technologische en wetenschappelijke ontwikkelingen”, die zorgprofessionals aanbieden aan hun patiënten. En natuurlijk door grote veranderingen bij patiënten, in demografische en epidemiologische zin, maar ook in termen van opleidingsniveau, inkomenspositie, mondigheid, steeds grotere behoefte aan eigen regie, enz.. Dat is de kern van de zorg.

De rol en betekenis van andere actoren, zoals van de (landelijke en lokale) overheid, zorgverzekeraars, zorgkantoren, bestuurders van zorginstellingen, zijn hieraan dienend, faciliterend, ondersteunend, randvoorwaarden-stellend, et cetera.

Het beleid van de overheid en zorgverzekeraars moet aansluiten op deze dynamiek op de werkvloer. Als dat niet gebeurt, krijgt men een zeer sterke toename van de administratieve lastendruk. Deze dynamiek heeft in grote mate een autonoom karakter t.o.v. dat beleid. Het beleid – denk ijvoorbeeld bij de bekostiging – past zich dan in de praktijk hierbij aan. Zo heeft de prestatie-bekostiging in de praktijk in grote mate een budgetachtig karakter. En heeft in de praktijk een positieve impact gehad op innovatie, kwaliteitsontwikkeling en samenwerking. Het voorgestelde Tienpuntenplan voor de bekostiging sluit goed aan bij deze dynamiek en sluit tevens aan bij het beheersingsbeleid van de overheid en de zorgverzekeraars. 

Opvattingen over ziekte en gezondheid veranderen permanent. Dit alles heeft grote consequenties voor de context, waarbinnen de relatie tussen patiënt en zorgprofessional zich ontwikkelt c.q. zich kan ontwikkelen. 

In de gehele economie zien we dat de consument in steeds meer productieprocessen ( soms grotendeels) de rol van producent op zich neemt, het prosumentenmodel. Deze ontwikkeling zien we ook in de zorg. In het boek worden hiervan vele concrete voorbeelden gegeven.

Bestel het boek via deze pagina (opent nieuw scherm)Naar homepage
Nooit meer burn-out

Ontwerp voor digitale transformaties van (zorg)organisaties

De patient terug van weggeweest