Werkboek moreel trauma

Veel mensen kennen het begrip ‘trauma’: de psychische last die je kunt voelen wanneer je schokkende of ingrijpende gebeurtenissen hebt meegemaakt. Minder mensen kennen het begrip ‘moreel trauma’, want dat is relatief nieuw. Moreel trauma gaat over de last die je kunt ervaren wanneer je betrokken bent geweest bij gebeurtenissen waarbij morele grenzen zijn overschreden en die ernstige schade hebben toegebracht aan jou of aan anderen.
Werkboek moreel trauma

Het kan zijn dat je zelf de hand hebt gehad in die gebeurtenissen, of dat je juist machteloos was. Hoe dan ook blijf je vaak achter met gevoelens van schuld, schaamte, boosheid of walging. Soms zijn die gevoelens zo sterk en zo langdurig dat je er zonder hulp niet uitkomt. Het Werkboek Moreel Trauma kan je dan helpen. Met behulp van informatie en opdrachten uit de Acceptance & Commitment Therapie (ACT) laat dit boek je stilstaan bij je ervaringen en gevoelens (acceptance) en motiveert het je om in beweging te komen (commitment).

Informatie over het boek op deze paginaNaar homepage
Nooit meer burn-out

Ontwerp voor digitale transformaties van (zorg)organisaties

De patient terug van weggeweest