Zorgtransformatie: innovatie en vernuft

Beeld je een gezondheidszorg in waar zorgverleners gelukkiger, gezonder en productiever zijn. Waar de huidige uitdagingen - een onhoudbaar tekort aan medisch personeel, stijgende kosten en een verouderende personeelsgroep - slechts herinneringen zijn. Klinkt als een utopie? Dat is het niet. Het vraagt ons om de manier waarop we zorg leveren te herzien en vereist een combinatie van technologie, menselijke inventiviteit en de bereidheid om te veranderen.
Zorgtransformatie: innovatie en vernuft

 

  • Door Rob Knigge, Lead Health & Public Service bij  Accenture Nederland.
Tekort aan zorgverleners
We worden geconfronteerd met een aanzienlijke uitdaging: het aantal zorgverleners groeit niet snel genoeg om aan de groeiende vraag te voldoen. Het is duidelijk dat zorgorganisaties dit probleem niet alleen kunnen oplossen door meer mensen aan te nemen of op te leiden.
 
Deze situatie wordt grotendeels veroorzaakt door een snel stijgende vraag naar zorg. Met een bevolking die in de komende 10 jaar flink veroudert, zullen er meer mensen zijn in de leeftijdsgroep van 60 tot 90 jaar, de groep die het meest gebruik maakt van zorgdiensten. Onze huidige zorgsystemen zijn echter niet adequaat voorbereid om deze groeiende groep te bedienen.
 
Daarbij komt nog dat het aanbod ver achterblijft. Er zijn eenvoudigweg niet genoeg zorgverleners om voor patiënten te zorgen. Met schattingen die aangeven dat er wereldwijd 6,4 miljoen artsen nodig zijn, is het tekort schrijnend duidelijk.
 
Niet alleen dit, ook de stijgende kosten maken de situatie complex. Zorgsystemen worden gedwongen om hogere salarissen en aantrekkelijke bonussen aan te bieden om talent aan te trekken. Dit is niet vol te houden, vooral gezien het feit dat de kosten al in een stijgende trend zitten.
 
Bovendien wordt het personeelsbestand steeds ouder. Naarmate meer zorgverleners met pensioen gaan, wordt het tekort alleen maar groter.
 
Langetermijnoplossingen
Om het tekort aan zorgverleners op lange termijn aan te pakken, is het essentieel dat we streven naar duurzame verandering in onze zorgverlening. Er zijn vier stappen die leidinggevenden kunnen overwegen om deze noodzakelijke verbeteringen door te voeren.
 
Ten eerste, het verbeteren van de werkervaringen. Dit houdt in dat we moeten beginnen met het herzien van de manier waarop we de zorg verlenen, met het doel om een omgeving te creëren waarin zorgverleners zich beter voelen en een positievere werkervaring hebben.
 
Het tweede punt van overweging gaat over onze benadering van teams en werkmodellen. We kunnen de capaciteit verhogen en de tevredenheid verbeteren door het transformeren van teams en hen in verschillende omgevingen te laten werken. Dit houdt in dat we flexibel moeten zijn en onze werkwijzen moeten aanpassen aan de veranderende behoeften en omstandigheden.
 
De derde stap is het combineren van technologie met menselijke inventiviteit. Door gebruik te maken van modellen die zowel de kracht van technologie als de creativiteit van mensen integreren, kunnen we de werkdruk voor zorgverleners verlichten. 
 
De vierde en laatste stap is het vernieuwen van de zorg door middel van technologie. Dit betekent dat we digitale technologieën, zoals AI en machine learning, moeten omarmen. Niet alleen kunnen deze technologieën helpen om behandelresultaten te verbeteren, ze kunnen patiënten ook voorzien van de middelen om meer verantwoordelijkheid te nemen voor hun eigen zorg, wat resulteert in een meer gepersonaliseerde en effectieve zorgervaring.
 
Succesvolle transformatie
Het veranderen van de zorg kost tijd, maar er kan snel veel waarde worden gecreëerd. Zorg draait om mensen. Start de transformatie door de zorgverleners centraal te stellen. Help hen nieuwe vaardigheden te leren en bevorder de ontwikkeling van flexibele werkstructuren. Zo wordt verandering een stimulerende ervaring, niet een demotiverende.
 
Vervolgens is het belangrijk om teams en werkmodellen te transformeren. Onderzoek nieuwe manieren van werken. Overweeg taken te herverdelen en werken op afstand mogelijk te maken. Maak gebruik van data-analyse om werkervaringen te verbeteren en resultaten te optimaliseren.
 
Zet in op personeelsbehoud. Verlies van talent is kostbaar, zowel in termen van geld als ervaring. Streef ernaar personeelsverloop te verminderen, moderniseer je werkmodellen om talentontwikkeling te stimuleren, en bouw een flexibele organisatiecultuur die zich kan aanpassen aan verandering.
 
Tot slot, is er de combinatie van technologie en menselijk vernuft. Door te verkennen hoe technologie, zoals automatisering, kan helpen om de werklast te verminderen en efficiëntie te verbeteren, kunnen we de kwaliteit van zorg verbeteren. Tegelijkertijd is het verbeteren van de samenwerking van cruciaal belang om processen te versnellen en zorgresultaten te optimaliseren.
 
Naar een betere zorg
Dit zijn ongekende tijden in de gezondheidszorg die zorgvuldige hervormingen en innovatieve oplossingen vereisen. Onze traditionele benadering zal tekortschieten naarmate het tekort aan zorgverleners tot een kritisch niveau stijgt. Echter, deze uitdaging biedt ons ook de kans om gezamenlijk een nieuw tijdperk van gezondheidszorg in te luiden. Technologie speelt hierin een sleutelrol. 
 
Het biedt ons de mogelijkheid om flexibiliteit te introduceren in de wijze waarop zorg wordt verleend. Zorgverleners krijgen door technologische innovaties meer mogelijkheden om hun werk efficiënter en effectiever uit te voeren. Tegelijkertijd stelt het ons in staat om patiënten de zorg te leveren die ze nodig hebben, precies op het moment dat ze die nodig hebben en op de manier die voor hen het beste werkt. Zo kunnen we werken aan een betere zorg die voor iedereen beschikbaar is.
 


Naar homepage
Nooit meer burn-out

Ontwerp voor digitale transformaties van (zorg)organisaties

De patient terug van weggeweest